Conditions générales d’utilisation

Doctena settings

Conditions générales d’utilisation pour les utilisateurs (patients)

Conditions générales d’utilisation pour les utilisateurs (praticiens)

English : The applicable terms of use for our customers are based on the primary country of operation, which determines the legal entity of Doctena below with which the contract is signed.

Français : Les conditions d’utilisation applicables aux clients sont basées sur le pays d’opération principal, qui détermine l’entité juridique de Doctena en dessous avec laquelle le contrat est signé.

Nederlands : De toepasselijke gebruiksvoorwaarden voor klanten zijn gebaseerd op het primaire land van de operaties, welke de onderstaande juridische entiteit van Doctena bepaald waarmee het contract is ondertekend.

Deutsch : Die anwendbaren Nutzungsbedingungen für Kunden sind auf das primäre Einsatzland ausgerichtet, das die unten stehende juristische Person von Doctena bestimmt, mit der der Vertrag abgeschlossen wird.

Doctena S.A. (Luxembourg) :
Français : https://www.doctena.com/fr-lu/terms/conditions-generales-pour-les-clients-praticiens/
Deutsch: https://www.doctena.com/de-lu/allgemeine-geschaeftsbedingungen/allgemeine-geschaftsbedingungen-fur-praktiker/

Doctena Belgium Sprl :
Nederlands: https://www.doctena.com/nl-be/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-voor-clienten-uit-de-praktijk/
Français: https://www.doctena.com/fr-be/general-terms-and-conditions/conditions-generales-pour-les-clients-praticiens/

Doctena Afspraken Sprl (Formely Sanmax Sprl) :
Nederlands: https://www.doctena.com/nl-be/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-voor-praktiserende-clienten-afspraken-sprl/
Français: https://www.doctena.com/fr-be/general-terms-and-conditions/conditions-generales-pour-les-clients-praticiens-afspraken-sprl/

Doctena Netherlands BV :
Nederlands: https://www.doctena.com/nl/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-voor-clienten-uit-de-praktijk/

Doctena Switzerland GmbH :
Deutsch: https://www.doctena.com/de-ch/allgemeine-geschaeftsbedingungen/allgemeine-geschaftsbedingungen-fur-praktizierende-kunden/
Français: https://www.doctena.com/fr-ch/general-terms-and-conditions/conditions-generales-pour-les-clients-praticiens/

Doctena Germany GmbH :
Deutsch: https://www.doctena.com/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/allgemeine-geschaeftsbedingungen-fuer-praktizierende-kunden/

Doctena Austria GmbH :
Deutsch: https://www.doctena.com/de-at/allgemeine-geschaeftsbedingungen/allgemeine-geschaftsbedingungen-fur-praktizierende-kunden/

Politique de confidentialité (Patient et Agenda)

English : Privacy policy

Français : Privacy Policy

Nederlands : Privacybeleid

Deutsch : Datenschutzerklärung

Politique de confidentialité (www.doctena.com)

English : Privacy policy

Français : Privacy Policy

Nederlands : Privacybeleid

Deutsch : Datenschutzerklärung

Centre de confidentialité de Doctena