doctena-header-gdpr

Privacybeleid

GDPR-Roles-Flow-EN-v2

Privacybeleid

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor Doctena. We hebben deze privacyverklaring ontwikkeld, waarin wordt beschreven hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en bewaren. Gelieve even de tijd te nemen om ons privacybeleid te leren kennen of bezoek ons Doctena Privacy Center voor meer informatie.


Toepasbaarheid
Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende diensten en hun domeinen.


 • Patient portal & Doctena GO ( *.doctena.[fr, nl, de, be, lu, ch, at])
 • Doctena PRO (secure.doctena.com)
 • Doctena Sanmax (afspraken.doctena.be et sanmax.afsprakenbeheer.be)
 • Doctena Terminland widgets
 • Doctena Mednanny (mednanny.doctena.at)
 • Doctena commercial pages (doctena.com)
 • Gateway integraties met eender welke van bovenstaande Doctena services
 • Doctena privacy center (privacy.doctena.com)
  

Rollen en verantwoordelijkheden

Doctena is zowel een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking als een gegevensverwerker, maar dan voor verschillende delen van de gegevens.

 1. Als een cloud-kalenderbedrijf dat een dienst verleent aan artsen, treedt Doctena vooral op als een gegevensverwerker. We verwerken gegevens in opdracht van de arts die bepaalt wat er met deze gegevens gebeurt (wijziging, verwijdering, overdracht, GDPR-rechten …) en de arts blijft eigenaar van de gegevens. Deze gegevens omvatten het profiel van de patiënt, de afspraakgegevens en de optionele dokter/patiënt notities gekoppeld aan de afspraken. Dit geldt ook wanneer de arts een synchronisatie met onze diensten uitvoert via een gateway-provider.
 2. Voor patiënten met een Doctena-account speelt Doctena alleen de rol van verantwoordelijke voor de accountgegevens (voorkeuren, naam, adres, telefoon, e-mail, adres, beoordelingen, etc.) die er alleen zijn om het beheer van de afspraken van de patiënt met behulp van onze online diensten te vergemakkelijken. Bij elke reservering kopiëren wij in principe de gegevens van de Doctena-account naar het patiëntenprofiel en de afspraak van de arts, van waaruit deze kopie door de arts wordt gecontroleerd. Als onderdeel van het Doctena-account beheren we ook een logische link naar de doktersafspraken, zodat we de artsen en afspraken van de patiënt kunnen laten zien.
  

In het onderstaande diagram ziet u de drie manieren waarop persoonlijke informatie van de patiënt naar onze systemen kan stromen.

Patient

De patiënt is de persoon die direct of indirect via de arts gebruik maakt van de Doctena diensten om zijn medische afspraak te vinden en te beheren. In AVG-termen is de patiënt altijd de betrokkene (de uiteindelijke eigenaar van de persoonsgegevens) en heeft altijd het recht om te bepalen wat er met zijn gegevens gebeurt, tenzij er wettelijke verplichtingen op het verzoek rusten (bv. bewaarplicht, gerechtelijk bevel, strafrechtelijk onderzoek, …).


Arts

De arts is de persoon of rechtspersoon die Doctena in onderaanneming neemt om hen te voorzien van een online agenda en om de gerelateerde patiëntgegevens te verzamelen. De behandelaar is de uiteindelijke ontvanger van de gegevens van de patiënt (ARTS-PATIËNT) en bepaalt het doel van de verwerking en het verzamelen van de gegevens. Het is hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de patiëntgegevens veilig en volgens de voorschriften worden behandeld bij het selecteren van onderaannemers zoals Doctena of een met Doctena verbonden gateway-partner. Deze veiligheidshandhaving gebeurt in goed vertrouwen en door het gebruik van door Doctena verstrekte gegevensverwerkingsovereenkomsten waarin duidelijk is vastgelegd wat Doctena met de gegevens mag doen in naam van de behandelaar, en wat het beveiligingsniveau is dat Doctena implementeert om deze gegevens te beschermen.

In AVG-termen is de behandelaar altijd de verantwoordelijke (Verwerkingsverantwoordelijke) voor de patiëntgegevens en de bijbehorende afspraakgegevens (ARTS-PATIENT).


Gateway partner

Er bestaan veel verschillende medische softwares en deze worden intern gebruikt door praktijken/kabinetten. Gateway-partners zijn rechtspersonen (soms dezelfde als de medische softwareleverancier) die gespecialiseerd zijn in het koppelen van gegevens uit de medische software aan de Doctena diensten. Bij integraties met Doctena gaat het alleen om de gegevens van de behandelaar (ARTS-PATIËNT). Dit kan zijn van de medische software naar Doctena, van Doctena naar de medische software, of in beide richtingen afhankelijk van de behoeften van de behandelaar. Doctena levert ook externe plugins zoals agenda synchronisaties (bijv. Cronofy) die Doctena agenda’s synchroniseren met Exchange, gsuite, outlook, … die ook worden beschouwd als gateway partners.


In AVG termen zijn Gateway partners altijd verwerkers (onderaannemer) van de arts. De arts moet een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben met de gateway-partner waarin de arts definieert wat er met zijn gegevens kan worden gedaan en met welk doel en hoe deze worden beveiligd. Gateway-partners worden door Doctena gezien als een onderaannemer van de arts die de inloggegevens/bevoegdheden heeft gekregen om namens de arts op te treden. Daarom is er geen speciale gegevensverwerkingsovereenkomst nodig tussen Doctena en de Gateway-partner, tenzij er sprake is van een speciale aanvullende verwerking van persoonsgegevens waarvoor een aanvullende regeling nodig is.


Doctena

De Doctena-groep verwijst naar Doctena S.A. en haar dochterondernemingen in de verschillende landen:


 • Doctena SA – 6 Rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (Luxembourg)
 • Doctena Austria (formally a3L e-solutions) – Mooslackengasse 17, A-1190 Wien (Austria)
 • Doctena Belgium Sprl – Square de Meeus 37, B-1000 Bruxels (Belgium)
 • Doctena Switzerland GmbH – Hagenholzstrasse 81a, 8050 Zürich (Switzerland)
 • Doctena Germany GmbH – Platz vor dem Neuen Tor 5, 10115 Berlin (Germany)
 • Doctena Netherlands BV – Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam (Netherlands)
 • Doctena Afspraken Sprl – Square de Meeus 37, B-1000 Bruxels (Belgium)


Ons Privacy Principe

Aangezien uw privacy belangrijk is voor Doctena, verwerken wij uw gegevens alleen met inachtneming van de volgende principes.


 • Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens altijd op een eerlijke, betrouwbare en transparante manier voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.
 • U hebt het recht om duidelijk geïnformeerd te worden over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. We zullen altijd transparant zijn tegenover u over de gegevens die we verzamelen en de manier waarop we ze gebruiken.
 • Indien u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, helpen wij u bij het begrijpen van onze behandelingen.
 • Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie te beschermen tegen misbruik en om deze veilig te houden.
 • We zijn gebonden alle Europese en nationale privacyregels en werken waar nodig samen met uw nationale toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy..


Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om, direct of indirect, één persoon te identificeren of contact met hem op te nemen.

U kan gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u in contact komt met Doctena via ons website platform dat beheerd wordt door één van onze nationale entiteiten of via de integratie van onze diensten op de website van uw zorgverlener.

Doctena ziet erop toe dat alleen gegevens die tijdig beschikbaar zijn en relevant zijn voor hetgeen nodig is om de aangegeven doeleinden na te streven, worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.

Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat u ons de persoonlijke gegevens toestuurt waar wij om vragen, maar indien u deze gegevens niet verstrekt, kan dit ons verhinderen om de vereiste dienst te verlenen, uw vragen te beantwoorden of onze diensten aan te passen aan uw behoeften.

Hier zijn enkele voorbeelden van de soorten persoonlijke gegevens die Doctena kan verzamelen om medische afspraak- en nazorgdiensten aan te bieden via ons website platform en hoe we het kunnen gebruiken:


Welke gegevenscategorieën worden door de Doctena verwerkt

 • Indien u een afspraak boekt zonder een Doctena-gebruikersaccount aan te maken, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen, waaronder uw naam, voornaam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, geslacht, nationaliteit, nummer van identiteitskaart of paspoort, sociaal identificatienummer, uw handtekening, enz.; Netwerkinformatie voor oproepen of internet sessies waaronder de opgeroepen nummers, de identificatie van het telefoonnummer, de gegevens en de duur van de communicatie of de datum, video consultatie kwaliteit informatie, de duur en het datavolume van de internetsessie; verbindingsmomenten; computeridentificatiegegevens die zijn verkregen in het kader van de toegang die is verleend aan de website van Doctena, voornamelijk IP-adres, uw e-mailadres, cookies, elektronische handtekening; de zorggerelateerde gegevens, waaronder de reden van uw bezoek, de specialiteit van de behandelaar, de frequentie van de afspraken, de naam van de behandelende arts, de afspraak geschiedenis en feedback* van de afspraken, en alle gegevens uit het medisch dossier die u met de behandelaar deelt of die de behandelaar met u wil delen; gegevens met betrekking tot de burgerlijke staat of beroepsstatus, in het bijzonder uw burgerlijke staat, gezinssamenstelling, uw beroep, …;
 • Indien u een Doctena-gebruikersaccount aanmaakt, kunnen wij naast bovengenoemde gegevens nog andere gegevens verzamelen zoals gegevens met betrekking tot uw login en wachtwoord, alsmede gegevens met betrekking tot voorkeuren en historische gegevens.


Verwerkingsactiviteiten, gegevenskenmerken en rechtsgrondslag van de verwerking

 


Verwerkingsactiviteit Gegevens eigenschappen Legale basis
Eenvoudig websitebezoek* (DOCTENA) Gegevens van elektronische identificatie: IP-adressen, verbindingsmomenten, elektronische handtekening;

Finaliteit
: Verzekeren van de veiligheid en de prestaties van onze dienst

Dataretentie
: Volledig IP-adres alleen opgeslagen voor max. 7 dagen
Art. 6 para. 1 lit. f AGV (Legitieme interesse)
Eenvoudig websitebezoek (DOCTENA) Gegevens van elektronische identificatie: Cookies

Finaliteit
:
– Noodzakelijke cookies*: Essentieel voor het functioneren van onze website
– Andere cookies: Beschreven in cookie-manager

Dataretentie
: Gedetailleerd in de cookie-manager per cookie
Necessary cookies – Art. 6 para. 1 lit. f AGV (Legitieme interesse)
Other cookies
– Art. 6 para. 1 lit. a AGV (Uitdrukkelijke toestemming)
Locatie zoeken tijdens het bezoek aan de website met behulp van Map Box-diensten* (DOCTENA) Gegevens van elektronische identificatie: IP-adressen, verbindingsmomenten, elektronische handtekening;

Finaliteit
: Onze service is sterk afhankelijk van de service van onze onderaannemer MapBox om de gebruiker te voorzien van een actuele locatiebepaling en om de locatie van de gevonden beoefenaars van de dienst te visualiseren.

Dataretentie
: Maximaal 7 dagen voor veiligheidsdoeleinden
Art. 6 para. 1 lit. a AGV (Uitdrukkelijke toestemming)
Verzameling van patiëntengegevens* (DOCTOR_PATIENT) Persoonlijke gegevens ter identificatie: Naam.

Persoonlijke gegevens
: geslacht, geboortedatum.

Persoonlijke gegevens ter identificatie
: adres patiënt.

Persoonlijke gegevens ter identificatie enkel voor huisbezoeken
: adres (privé of professioneel).

Gegevens over de andere leden van het gezin of het huishouden
: kinderen, gesteunde personen, andere leden van het huishouden, informatie over ouders en familieleden (facultatief).

Identificatiegegevens
: Afgegeven door overheidsdiensten, bv. nationaal identificatienummer, socialezekerheidsnummer.

Finaliteit
: Voor de unieke identificatie van de patiënt en de creatie van een medisch dossier door de behandelaar. Voor het organiseren van huisbezoeken is een huisadres nodig.

Dataretentie
: Voor de duur van het medisch dossier bij de behandelaar met inbegrip van de wettelijke minimumtermijn voor het bewaren van medische gegevens.
Art. 6 para. 1 lit. b AGV (Contractuele verplichting)
Reden van bezoek* en de berich van de patiënt (DOCTOR_PATIENT) Gegevens met betrekking tot de zorg: Gegevens met betrekking tot de middelen en procedures die worden gebruikt voor de medische en paramedische zorg van de patiënten

Finaliteit
: De beschikbaarheid van de behandelaar is afhankelijk van de reden van het bezoek en daarom moeten we deze informatie vragen. Notities van de patiënt zijn facultatief, maar laten de behandelaar toe om uw behoeften beter te evalueren.

Dataretentie
: Voor de duur van het medisch dossier bij de behandelaar met inbegrip van de wettelijke minimumtermijn voor het bewaren van medische gegevens.
Art. 6 para. 1 lit. b AGV (Contractuele verplichting)
Art. 9 para. 2 lit. a AGV (Uitdrukkelijke toestemming)
Verificaties van uw contactgegevens* (DOCTOR_PATIENT) Gegevens van elektronische identificatie: e-mail, mobiel telefoonnummer.

Finaliteit
: Om, in naam van de behandelaar, voorafgaand aan de afspraak te controleren of de patiënt daadwerkelijk bereikbaar is. Om misbruik van de online beschikbaarheid van de beoefenaar te voorkomen. Voor het medisch dossier van de behandelaar.

Dataretentie
: Voor de duur van het medisch dossier bij de behandelaar met inbegrip van de wettelijke minimumtermijn voor het bewaren van medische gegevens.
Art. 6 para. 1 lit. b AGV (Contractuele verplichting)
Videoraadplegingsgegevens (DOCTOR_PATIËNT) Gegevens van elektronische identificatie: IP-adressen, verbindingsmomenten, elektronische handtekening;

Finaliteit
: Verzekeren van de veiligheid, het debuggen en de prestaties van onze dienst

Dataretentie
: Alleen geanonimiseerde logboeken die geen persoonlijke gegevens bevatten, worden 21 dagen bewaard voor het opsporen van bugs
Art. 6 para. 1 lit. b AGV (Contractuele verplichting)
Online betalingen* (DOCTOR_PATIENT) Persoonlijke gegevens van identificatie: voor- en achternaam, e-mail

Economische en financiële informatie
: Creditcardgegevens

Finaliteit
: Sommige beoefenaars eisen dat u de betaling op voorhand garandeerd. Hiervoor vragen we uw betalingsgegevens tijdens het boekingsproces zodat de behandelaar na de afspraak de betaling voor zijn rekening kan uitvoeren. Voor een veilige online betaling gebruiken we Stripe. Noch Doctena, noch de behandelaar kan uw creditcardgegevens zien.

Bewaren van gegevens
: Tot 10 jaar (anti-witwasrichtlijn)
Art. 6 para. 1 lit. b AGV (Contractuele verplichting )
Bevestigingen*, herinneringen* en meldingen* (DOCTOR_PATIENT)


Gegevens van elektronische identificatie: e-mail, mobiel telefoonnummer

Finaliteit
: Om te bevestigen dat de afspraak succesvol is geboekt en de patiënt de mogelijkheid te geven zijn afspraak te annuleren/verplaatsen. De behandelaar moet op elk moment kunnen communiceren met de patiënt in verband met de medische afspraak.

Dataretentie: 
Voor de duur van het medisch dossier bij de behandelaar, met inbegrip van de wettelijke minimumtermijn voor het bewaren van medische gegevens.
Art. 6 para. 1 lit. b AGV (Contractuele verplichting)
Naam ziektekostenverzekering en ziektekosten verzekeringsnummer * (DOCTOR_PATIENT) Persoonlijke gegevens ter identificatie: naam, ziektekostenverzekering en ziektekostenverzekeringsnummer.

Finaliteit
: voor de unieke identificatie van de patiënt en het aanleggen van een medisch dossier door de behandelaar.

Dataretentie
: voor de duur van het medisch dossier bij de behandelaar met inbegrip van de wettelijke minimumtermijn voor het bewaren van medische gegevens.
Art. 6 para. 1 lit. c AGV (Wettelijke verplichting)
Vragen over de medische voorgeschiedenis*(DOCTOR_PATIENT) Persoonlijke gegevens ter identificatie: vragen over de medische voorgeschiedenis

Finaliteit
: voor het aanleggen van een medisch dossier door de behandelaar. Om te zien of de medische voorgeschiedenis van een patiënt bijzondere zorg of aandacht van de kant van de behandelaar vereist. De expliciete redenen voor de gevraagde gegevens zijn te zien in de “Afspraakinformatie” in het “Bericht van <de behandelaar.>” waarvoor een leesbevestiging van de patiënt nodig is.

Dataretentie
: voor de duur van het medisch dossier bij de behandelaar met inbegrip van de wettelijke minimumtermijn voor het bewaren van medische gegevens.
Art. 6 para. 1 lit. b AGV (Contractuele verplichting)
Feedback*(DOCTOR_PATIENT) Gegevens van elektronische identificatie: e-mail.

Finaliteit
: Optionele functie die de behandelaar in staat stelt om na de afspraak feedback van de patiënt te ontvangen en te gebruiken over de kwaliteit van de service/behandeling. Doctena kan deze gegevens in ruwe of geaggregeerde vorm gebruiken om de geleverde diensten te promoten.

Dataretentie
: Een jaar
Art. 6 para. 1 lit. f AGV (Legitiem belang)
Informatie over rekeningbescherming (DOCTENA-ACCOUNT) Pseudonimisering: gebruikersnaam, wachtwoord

Finaliteit
: Controles ter bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens (bv. gehashte referenties).

Dataretentie
: Totdat u uw Doctena-account afsluit
Art. 6 para. 1 lit. b AGV (Contractuele verplichting)
Profielgegevens van de rekening (DOCTENA-ACCOUNT) Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, e-mail, adres (privé en professioneel), vorige adressen, (mobiel) telefoonnummer (privé, professioneel), identificaties toegekend door de verantwoordelijke voor de verwerking;

Finaliteit
: Om toekomstige boekingen te vergemakkelijken en te voorkomen dat de gebruiker zijn gegevens opnieuw moet invoeren

Dataretentie
: Totdat u uw Doctena-account sluit
Art. 6 para. 1 lit. b AGV (Contractuele verplichting)
Link naar uw afspraken (DOCTENA-ACCOUNT) Logische link naar DOCTOR-PATIËNT-afspraken

Finaliteit
: De logische link stelt de gebruiker in staat om zijn afspraakgegevens te wijzigen of te annuleren of om deel te nemen aan gerelateerde videoraadplegingen. Het stelt de patiënt ook in staat om een lijst van vorige behandelaars te zien.

Dataretentie
: Totdat u uw Doctena-account sluit
Art. 6 para. 1 lit. b AGV (Contractuele verplichting)

*Verwerkingsactiviteiten die als kerndienst worden beschouwd en niet kunnen worden afgekeurd
U kunt te allen tijde uw herroepingsrecht uitoefenen via ons Doctena Privacy Center.


Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken


 • De persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn bedoeld om ons in staat te stellen: uw afspraken te matchen met de beschikbaarheid van de arts, om u en uw arts te informeren over de status van afspraken en opvolgingsdiensten, om feedback* te verzamelen, om een gecodeerde end-to-end videoconsultatie op te zetten, om uw persoonlijke gegevens door te sturen naar de arts om uw afspraak af te handelen, om online betalingen uit te voeren en om te voorzien in zowel ondersteuning voor de afspraak als voor het beheer van de bijbehorende agenda.
 • Als u bovendien een Doctena gebruikersaccount aanmaakt, stellen de verzamelde gegevens ons in staat om uw persoonlijke gegevensprofiel, voorkeuren en feedback* in te stellen en te beheren, om links naar uw doktersafspraken en de geschiedenis ervan te beheren, om het maken van nieuwe afspraken met artsen die aan uw account zijn gekoppeld te vergemakkelijken, om online betalingen te beheren en om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
  

Voor elk van de hierboven genoemde doeleinden worden de gegevens verzameld en verwerkt overeenkomstig de geldende wetgeving en de verordeningen inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van Verordening (EU) nr. 2016/679 van de Europese Unie. 27 april 2016.


Daarom is de inning en verwerking gebaseerd op hetzij het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst waarbij u partij bent of de uitvoering van maatregelen die op uw verzoek zijn genomen; of de behandeling noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn; mits uw toestemming; een belang erkend als rechtmatig van onze kant.


Legitiem belang is de rechtsbasis wanneer Doctena gegevens verzamelt en verwerkt om haar gebruikers de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening te bieden, evenals de best mogelijke tracking van hun afspraken en hun gerelateerde communicatie (verificaties van uw contactgegevens, bevestigingen, herinneringen en feedback*). Hetzelfde geldt wanneer Doctena gegevens verzamelt en verwerkt om de werking van haar site te verbeteren en facultatieve tevredenheidsenquêtes over haar diensten uitvoert om deze te verbeteren.


*Feedback wordt gedefinieerd als de kwaliteitsevaluatie door de patiënt van de door de Practitioner verleende diensten. Deze informatie kan door uw behandelaar en Doctena in zijn ruwe of geaggregeerde vorm worden gebruikt om de geleverde diensten publiekelijk te promoten.

Wie zorgt voor uw gegevens

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met sommige van onze interne afdelingen in het strikte kader van hun opdrachten, met inbegrip van leden van service management, juridische en compliance, interne audit en de IT-afdeling.


 • Indien u een afspraak of video consultatie aanvraagt via onze diensten, is alleen uw behandelaar de beheerder van uw persoons- en afspraakgegevens en is deze verantwoordelijk voor de uitvoering van uw privacyrechten en de zorg voor uw gegevens. Alle gerelateerde verzoeken dienen te worden gericht aan de behandelaar, of wij zullen deze voor u doorsturen. Als onderaannemer van de beoefenaar kan Doctena enkel op uitdrukkelijke instructie van de beoefenaar actie ondernemen op uw persoonsgegevens.
 • Als u een Doctena-gebruikersaccount aanmaakt, wordt Doctena alleen verantwoordelijke voor de gegevens die zijn verzameld om deze account aan te maken en die door u worden verstrekt wanneer u bent ingelogd (persoonlijk gegevensprofiel, voorkeuren, feedback over de service, koppelingen naar afspraken/video consultaties met uw behandelaar en de historiek daarvan). Hier is Doctena verantwoordelijk voor de uitvoering van uw privacyrechten en draagt zorg voor uw gegevens. Alle gegevens die door uw behandelaar van u worden verzameld of door Doctena van uw account naar de behandelaar worden overgedragen, blijven onder de exclusieve controle van de behandelaar, zoals eerder vermeld.
  


Opslag van het IP-adres voor veiligheidsdoeleinden

Wij bewaren het volledige IP-adres dat door uw webbrowser wordt verzonden gedurende een periode van zeven dagen om aanvallen op onze website te identificeren, te beperken en te elimineren. Na deze periode verwijderen of anonimiseren wij het IP-adres. De wettelijke basis is Art. 6 para. 1 lit. f AGV.


Cookies en andere technologieën

Doctena-websites, onlinediensten, interactieve toepassingen en e-mailberichten kunnen gebruikmaken van “cookies” en andere technologieën zoals geolocatie, pixeltags en web beacons. Deze technologieën helpen ons het gedrag van gebruikers beter te begrijpen, vertellen ons welke delen van onze websites mensen hebben bezocht, en vergemakkelijken en meten de effectiviteit van uw ervaring. Zoals vereist door de EU-regelgeving, behandelen we gegevens verzameld door cookies en andere technologieën als persoonlijke informatie.


De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. In het algemeen kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen “Cookies niet accepteren” te selecteren. U kunt uw browser ook zo configureren dat u toestemming vraagt voordat u cookies opslaat. Tot slot kunt u eerder ingestelde cookies te allen tijde verwijderen.


Raadpleeg de instructies van uw browser voor het implementeren van deze maatregel. Als u uw privacyinstelling als zodanig instelt, kan het echter voorkomen dat u niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.


Daarom wordt u ervan op de hoogte gebracht dat uw bezoek aan de website van Doctena of het gebruik van onlinediensten en interactieve toepassingen beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer Doctena of een van haar dienstverleners met het oog op de technische compatibiliteit het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet kan herkennen.


Indien nodig, wijst Doctena alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen in verband met de gebrekkige werking van de Site en de door Doctena aangeboden diensten, hetzij als gevolg van de weigering van Cookies, hetzij als gevolg van de onmogelijkheid voor Doctena om de Cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van uw keuze.


Onze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Ads. Dit is een dienst van Google Inc. (“Google”) voor het analyseren van toegang tot websites en stelt ons in staat om onze internetaanwezigheid te verbeteren. De door middel van een cookie verzamelde gegevens (IP-adres, toegangstijd, toegangsduur) worden naar de servers van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De evaluatie van de activiteiten op onze website wordt ons in de vorm van verslagen toegezonden. Google kan de verzamelde gegevens eventueel aan derden doorgeven, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Echter, om te voorkomen dat Google een mogelijke directe persoonlijke relatie met u hebben, gebruiken we de functie “geanonimiseerd”. IP-adressen worden dus alleen verkort verwerkt. Deze tracking wordt alleen ingeschakeld als u kiest voor Performance cookies met behulp van onze cookie-manager op welk moment wij deze verwerking op basis van Art doen. 6 para. 1 lit. een AGV.


Er bestaan enkele browserextensies die u toelaten om Google Analytics tracking uit te schakelen en te controleren.


Doctena maakt gebruik van zogenaamde webfonts die door Google op de website worden aangeboden voor een uniforme weergave van de fonts.


De bovengenoemde Google-verwerking gebeurt door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browser cache om teksten en fonts correct weer te geven. Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. De wettelijke basis is gebaseerd op Art. 6 Par. 1 lit. f GDPR. Omdat het in ons belang is om ons websiteaanbod duidelijk en gebruiksvriendelijk te maken voor onze gebruikers.


Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt er een standaardlettertype gebruikt door uw computer.


Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie:
https://developers.google.com/...


en in het privacybeleid van Google:
https://www.google.com/policie...Derde partijen
Doctena maakt gebruik van verschillende gespecialiseerde derde partijen in overeenstemming met Art. 28 GDPR. Elk van deze aanbieders is zorgvuldig geselecteerd en is gebonden aan privacy, geheimhouding, veiligheid en naleving van de AGV-regelgeving door middel van een gegevensverwerkingsovereenkomst tussen Doctena en de derde partij.

https://www.doctena.com/data-subverwerkers


Online betalingen
Doctena gebruikt Stripe Payments Europe Ltd (dochteronderneming van Stripe Inc) om uw persoonlijke en betalingsgegevens veilig te bewaren. Duizenden bedrijven over de hele wereld vertrouwen Stripe om betalingen voor hun gebruikers te verwerken. U kunt het privacybeleid van Stripe hier raadplegen (https://stripe.com/en-lu/privacy). U kunt hun cookiebeleid hier raadplegen (https://stripe.com/cookies-policy/legal).


De verwerking van de betalingsgegevens en het plaatsen van de bijbehorende cookies door Stripe vindt alleen plaats voor afspraak types die aangeven dat een online betaling nodig is. Deze vorm van verwerking is gebaseerd op Art. 6 alinea. 1 lit. b GDPR, die verwijst naar de contractuele (voor)verplichting tussen de patiënt en de behandelaar.


Kaartdiensten
Wij embedden kaartdiensten die niet op onze servers zijn opgeslagen. Om ervoor te zorgen dat het oproepen van onze webpagina’s met ingebedde kaartdiensten niet automatisch leidt tot het laden van inhoud van derden, hebben we uw toestemming nodig voor functionele cookies en de bijbehorende communicatie. Zodra u akkoord gaat, zorgt onze overeenkomst voor gegevensverwerking met Mapbox ervoor dat de gegevens die met deze derde partij worden gecommuniceerd, niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De inbedding vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a AGV, mits u uw toestemming heeft gegeven.


Marketing and reclame

Naast het verlenen van onze diensten, en op uitdrukkelijke opt-in voor nieuwsbrief door de gebruiker, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren over onze aanbiedingen of marketingacties en om andere diensten aan te bevelen die u kunnen interesseren. Deze aanbiedingen kunnen verwijzingen bevatten naar nieuwe web- en informatieaanbiedingen in overeenstemming met de huidige verwerkingsdoeleinden.


Indien u deze aanbevelingen of nieuwsbrieven niet langer van ons wenst te ontvangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken door deze uit te schakelen in uw instellingen, contact met ons op te nemen of door gebruik te maken van de link die u in elk van onze communicaties terugvindt.


Geen openbaarmaking aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, of als wij verplicht zijn om deze openbaar te maken, bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of een officieel bevel.


Alleen in het geval van een bedrijfsverkoop van activa/aandelen, of tijdens een bedrijfsdesinvestering, -fusie of -ontbinding, kunnen we uw gegevens delen met de nieuwe rechtspersoon waar de in dit document beschreven doeleinden dezelfde blijven.


Overdracht buiten de Europese Unie

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan servers buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij voor die verwerking een door de Europese Commissie afgegeven adequaatheidsbesluit geldt, of voor de verwerking een specifieke verwerkingsovereenkomst is gesloten met standaardcontractbepalingen en passende aanvullende maatregelen, zoals aanbevolen door het Europees Comité voor de gegevensbescherming. Dit geldt ook voor al onze onderaannemers.


In elk geval zult u, indien een doorgifte plaatsvindt naar een derde land of een internationale organisatie die niet valt onder een door de Europese Commissie vastgesteld besluit waarbij een beschermingsniveau passend is verklaard, of onder een specifieke verwerkersovereenkomst met modelcontractbepalingen en passende aanvullende maatregelen zoals aanbevolen door het Europees Comité voor de gegevensbescherming, voorafgaand aan de verwerking op de hoogte worden gesteld zodat u uw recht van verzet kunt uitoefenen.

Bescherming van de persoonlijke gegevens

Doctena neemt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Online-diensten van Doctena beschermen uw persoonlijke gegevens tijdens het transport met behulp van versleuteling zoals Transport Layer Security (TLS). Wanneer uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Doctena, maken wij gebruik van computersystemen met beperkte toegang die zijn gehuisvest in faciliteiten met behulp van fysieke veiligheidsmaatregelen. Gegevens worden versleuteld opgeslagen, ook wanneer we gebruik maken van opslag door een derde partij.


Doctena werkt samen met andere bedrijven, zoals e-mail- en SMS-aanbieders, om haar diensten aan te bieden. De selectie van derden is het resultaat van een uitgebreid selectieproces. In dit selectieproces wordt elke individuele dienstverlener zorgvuldig geselecteerd op zijn geschiktheid op het gebied van technische en organisatorische vaardigheden op het gebied van gegevensbescherming. Een contract voor de verwerking van persoonsgegevens wordt alleen gesloten als het voldoet aan de vastgestelde beveiligingseisen, waaronder Europese en nationale regelgeving. U kan hier de lijst van onze sub-processors raadplegen.


Indien u via onze website een Doctena-gebruikersaccount aanmaakt, raden wij u aan om uit veiligheidsoverwegingen een betrouwbaar wachtwoord te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen en dit wachtwoord altijd geheim te houden. Met een betrouwbaar wachtwoord bedoelen we minstens 6 karakters lang inclusief een combinatie van letters, cijfers en symbolen. Uw wachtwoord moet ook regelmatig worden gewijzigd (wij raden aan om de 6 maanden).


Integriteit en bewaring van persoonsgegevens

Doctena maakt het u gemakkelijk om uw persoonlijke gegevens accuraat, volledig en up-to-date te houden. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven en niet langer dan 2 jaar van niet-activiteit, tenzij een langere bewaarplicht vereist is voor uw behandelaar of is toegestaan door de nationale wetgeving.


Om deze gegevens te beschermen tegen onbedoelde of kwaadwillige vernietiging, wanneer we het verwijderen uit onze diensten, is het mogelijk dat we niet onmiddellijk de resterende kopieën van onze servers of back-up systemen verwijderen. De volledige vernietiging treedt op na een volledige back-up cyclus.


Toegang tot persoonlijke gegevens

U kunt ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens en voorkeuren nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn door in te loggen op uw account. Voor andere persoonlijke gegevens die wij bewaren, zullen wij u toegang verlenen (met inbegrip van een kopie) voor elk doel, met inbegrip van het verzoek om de gegevens te corrigeren als ze onjuist zijn, of om de gegevens te verwijderen als Doctena niet verplicht is om ze te bewaren door de wet of voor legitieme zakelijke doeleinden. In dat geval kunnen verzoeken om toegang, correctie of verwijdering worden gedaan via onze functionaris voor gegevensbescherming (zie onderstaande contacten).


Onze bedrijfsbrede toewijding aan uw privacy

Om er zeker van te zijn dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn, communiceren wij onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan Doctenawerknemers en handhaven wij strikt de privacy-waarborgen binnen het bedrijf.


Privacy Questions and Rights

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens verleent de AGV u als betrokkene bepaalde rechten:


 • Recht op informatie (Art. 15 AGV ) – U heeft het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens worden verwerkt; indien dit het geval is, heeft u het recht om op de hoogte te worden gesteld van deze persoonsgegevens en om de in Art. 15 vermelde informatie te ontvangen.
 • Recht op correctie (Art. 16 AGV ) – U hebt het recht om onverwijld de correctie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben te vragen en om, indien nodig, onvolledige gegevens aan te vullen.
 • Recht op verwijdering (art. 17 AGV ) – U hebt het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd indien een van de redenen vermeld in art. 15 AGV . 17 AGV van toepassing is.
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AGV ) – U hebt het recht om de beperking van de verwerking te vragen indien een van de voorwaarden vermeld in art. 17 AGV van toepassing is. 18 AGV is voldaan, bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van het onderzoek door de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 AGV ) – In bepaalde gevallen, die in detail worden opgesomd in art. 20 AGV . 20 AGV hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht van dergelijke gegevens aan een derde partij te verzoeken.
 • Recht van bezwaar (Art. 21 AGV ) – Indien gegevens worden verzameld op basis van art. 21 AGV . 6 Para. 1 lit. f AGV (gegevensverwerking ter vrijwaring van gerechtvaardigde belangen) of op basis van Art. 6, lid 1, onder b). 6 lid 2 – Indien gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening (gegevensverwerking ter vrijwaring van gerechtvaardigde belangen) of op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening (gegevensverwerking ter vrijwaring van gerechtvaardigde belangen) of op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening (gegevensverwerking ter vrijwaring van gerechtvaardigde belangen) of op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening (gegevensverwerking ter vrijwaring van gerechtvaardigde belangen). 1 lit. e AGV (gegevensverwerking ter vrijwaring van openbare belangen of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag), hebt u het recht om op elk ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende redenen voor de verwerking zijn die bescherming verdienen en zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AGV ) – Op grond van art. 77 AGV hebt u het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Het recht van beroep kan met name worden ingesteld bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermoedelijke overtreding plaatsvindt.
  

U kunt uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw bovengenoemde rechten richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

https://privacy.doctena.com


Om uw vragen en verzoeken gemakkelijk te kunnen behandelen, heeft Doctena externe functionarissen voor gegevensbescherming aangesteld. Voor alle informatie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunt u de volgende contactpersonen gebruiken:


Kemal Webersohn, LL.M
WS Datenschutz GmbH
Meinekestraße 13
10719 Berlin (Germany)
Fax : +49 30 88 72 07 88
Website: www.ws-datenschutz.de
Email :
privacy-belgium@doctena.com
privacy-netherlands@doctena.com
privacy-luxembourg@doctena.com
privacy-germany@doctena.com
privacy-austria@doctena.com
privacy-switzerland@doctena.com
Hoofd Informatiebeveiliging
Cox Davy
6 Rue Adolphe
L-1116 Luxembourg
Phone: +352 2040 4130
Privacy center:
privacy.doctena.com


Wanneer een privacyvraag of -verzoek wordt ontvangen, hebben we een toegewijd team dat de contacten trieert en het specifieke probleem of verzoek probeert aan te pakken dat u aan de orde wilt stellen. Indien uw kwestie substantiëler van aard is, kunnen meer gegevens van u worden opgevraagd. Op al deze inhoudelijke contacten wordt een antwoord gegeven. Als u niet tevreden bent met het ontvangen antwoord, kunt u uw klacht doorverwijzen naar de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.


Doctena kan haar Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer wij het beleid op een belangrijke manier veranderen, zal een bericht op onze website samen met de bijgewerkte Privacyverklaring worden gepost.

Als er belangrijke wijzigingen zijn die niet in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, zullen wij om hernieuwde toestemming vragen.


Verantwoordelijke van website
Onderstaande lijst geeft een overzicht van de websites en welke entiteit verantwoordelijk is.Verantwoordelijke van website websites Contact gegevens
Doctena SA – 6 Rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (Luxembourg) doctena.lu
*.doctena.lu
doctena.com
www.doctena.com
Tel : +352 2040 4130
Fax : +352 2040 4131
Doctena Austria – Mooslackengasse 17, A-1190 Wien (Austria) doctena.at
*.doctena.at
*.doctena.com (pour les utilisateurs en Autriche)
Tel: +43 01 8792 327
Doctena Belgium Sprl – Square de Meeus 37, B-1000 Bruxels (Belgium) doctena.be
*.doctena.be
(except afspraken.doctena.be)
*.doctena.com (fpour les utilisateurs en Belgique)
Tel: +32 2 808 85 92
Fax: +32 2 808 85 95
Doctena Switzerland GmbH – Hagenholzstrasse 81a, 8050 Zürich (Switzerland) doctena.ch
*.doctena.ch
*.doctena.com (pour les utilisateurs en Suisse)
Tel: +41 43 508 28 85
Fax: +41 43 508 68 25
Doctena Germany GmbH – Platz vor dem Neuen Tor 5, 10115 Berlin (Germany) doctena.de
*.doctena.de
*.doctena.com (pour les utilisateurs en Allemagne)
Tel: +49 (30) 609 84 965
Fax: +49 (30) 609 84 966
Doctena Netherlands BV – Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam (Netherlands) doctena.nl
*.doctena.nl
*.doctena.com (pour les utilisateurs en Pays-Bas)
Tel: +31(0)85 877 1958
Doctena Afspraken Sprl – Square de Meeus 37, B-1000 Bruxels (Belgium) afspraken.doctena.be
sanmax.afsprakenbeheer.be
Tel: +32 2 808 85 92
Fax: +32 2 808 85 95

Dit Doctena Privacybeleid is laatst gewijzigd 15 februari 2021.