Ook beschikbaar in het Engels, Duits en Frans

Privacy_Policy_Doctena_Application_NL

Verklaring gegevensbescherming

Het verzamelen, verwerken en gebruiken (hierna "gebruiken") van gegevens is uitsluitend bedoeld om onze diensten te verlenen. Onze diensten zijn ontworpen om zo weinig mogelijk persoonlijke informatie te gebruiken. In deze context wordt onder "persoonsgegevens" verstaan alle individuele gegevens over een persoon of feitelijke omstandigheden van een identificeerbare natuurlijke persoon (de zogenaamde "betrokkene"). De volgende verklaringen over gegevensbescherming geven een beschrijving van welke soorten gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, wat er met deze gegevens gebeurt en hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van gegevens.

 1. Algemene informatie over gegevensverwerking

 2. Gebruik van gegevens op deze website en in logbestanden

 3. Gebruik van cookies

 4. Online afspraak maken

 5. Contact

 6. Online betalen

 7. Beoordeling via Trustpilot

 8. Registratie op de website

 9. Koppelingen naar sociale media

 10. Tracking en analyse

 11. Hulpmiddelen voor reclame en marketing

 12. Andere hulpmiddelen van derden

 13. Dienstverleners uit derde landen

 14. Uw rechten

 15. Hoe u deze rechten geldig kunt doen maken

 16. Wijzigingen voorbehouden

 1. Algemene informatie over gegevensverwerking

  1. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

   De persoon of onderneming die beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig Art. 4 nr. 8 AGV wordt de verantwoordelijke genoemd. Een verwerker, daarentegen, verwerkt de persoonsgegevens namens de verantwoordelijke en handelt onder toezicht en slechts op instructie van de verantwoordelijke op grond van Art. 28 AGV . Afhankelijk van het soort gegevens dat wordt verwerkt, is Doctena een verantwoordelijke of een verwerker in de zin van de AGV.

   1. Doctena als verwerker

    De behandelaars, dat wil zeggen alle zorgverleners die gebruik maken van onze diensten, treden op als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU voor de verwerking van gegevens in het kader van het boeken van afspraken en een eventuele behandeling of follow-up. Doctena treedt voor deze gegevens op als verwerker.

    De contactgegevens van de betreffende behandelaar zijn te vinden in de praktijkbeschrijving en de boekingsbevestiging. Meer informatie over het boeken van afspraken vindt u onder punt vier van deze privacyverklaring..

   2. Doctena als verwerkingsverantwoordelijke

    Homepage: https://doctena.lu, *.doctena.lu, secure.doctena.com, soa.doctena.com

    Doctena SA

    Address: 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg

    Phone: +352 2040 4130

    Fax: +352 2040 4131

    Email: [email protected]


    Homepage: https://doctena.at, *.doctena.at

    Doctena Austria

    Address: Simmeringer Hauptstraße 24, A-1110 Vienna, Austria

    Phone: +43 01 8792 327

    Email: [email protected]


    Homepage: https://doctena.be, *.doctena.be, https://doctena.nl, *.doctena.nl

    Doctena Afspraken BV: afspraken.doctena.be Doctena Belgium Sprl: All other

    Address: Square de Meeus 37, B-1000 Brüssel, Belgium

    Phone: +32 2 808 85 92

    Fax: +32 2 808 85 95

    Email: [email protected], [email protected]


    Homepage: https://doctena.ch, *.doctena.ch

    Doctena Switzerland GmbH

    Address: Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich, Switzerland

    Phone: +41 43 508 28 85

    Fax: +41 43 508 68 25

    Email: [email protected]


    Homepage: https://doctena.de, *.doctena.de

    Doctena Germany GmbH

    Address: Kurfürstendamm 14, 10719 Berlin, Germany


    Phone: +49 (30) 609 84 965

    Fax: +32 2 808 85 95

    Email: [email protected]

  2. Naam en adres van de Gegevensverwerkingsfunctionaris

   De gegevensverwerkingsfunctionaris voor alle Doctena entiteiten is Kemal Webersohn van WS Datenschutz GmbH.

   U kunt contact opnemen met WS Datenschutz GmbH via het volgende e-mailadres: [email protected]

   WS Datenschutz GmbH Dircksenstraße 51

   D-10178 Berlijn https://webersohnundscholtz.de


  3. Bescherming van uw gegevens

   Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de vereisten van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nageleefd door ons, en door externe dienstverleners die voor ons werken.

   Indien wij samenwerken met andere bedrijven om onze diensten te verlenen, zoals e-mail- en serverproviders, zal dit alleen gebeuren na een uitgebreid selectieproces. In dit selectieproces wordt elke afzonderlijke dienstverlener zorgvuldig geselecteerd op zijn geschiktheid in termen van technische en organisatorische vaardigheden op het gebied van gegevensbescherming. Deze selectieprocedure wordt schriftelijk gedocumenteerd en er

   wordt alleen een overeenkomst over de opdracht tot gegevensverwerking (gegevensverwerkingsovereenkomst) gesloten indien de derde partij voldoet aan de vereisten van Art. 28 AGV.

   Uw gegevens zullen worden opgeslagen op speciaal beveiligde servers. Toegang daartoe is slechts mogelijk voor enkele speciaal gemachtigde personen. Onze website is SSL/TLS versleuteld, zoals te zien is aan de “https://” aan het begin van onze URL.

   Voor meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u ook terecht in ons Doctena Privacy Center: https://www.doctena.com/gdpr

  4. Wissen van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen als dit strikt noodzakelijk is. Zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt, worden de gegevens gewist volgens de bepalingen ten aanzien van wissing, tenzij wettelijke of contractuele regelgeving dit verbiedt.

 1. Gebruik van gegevens op deze website en in logbestanden

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

   Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers tijdelijk elke toegang op in een logbestand. De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen totdat zij automatisch worden gewist:

   • IP-adres van de aanvragende computer

   • Datum en tijd van toegang

   • Naam en URL van het opgehaalde bestand

   • Overgebrachte hoeveelheid gegevens

   • Bericht dat de gegevens goed zijn opgehaald

   • Detectiegegevens van de gebruikte browser en besturingssysteem

   Wij of onze partners kunnen incidenteel aanvullende gegevens verwerken. Informatie vindt u hieronder.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt f) van de AGV. Ons rechtmatig belang is om onze website voor u toegankelijk te maken.

  3. Doel van de gegevensverwerking

   De verwerking van deze gegevens dient: als doel om het gebruik van de website mogelijk te maken (totstandbrenging van de verbinding), systeemveiligheid, de technische administratie van de netwerkinfrastructuur, en om de website te optimaliseren. Het IP-adres wordt alleen geëvalueerd in geval van aanvallen op onze netwerkinfrastructuur of de netwerkinfrastructuur van onze internetprovider.

   Bovendien hoeft u geen persoonsgegevens in te voeren als u onze website wilt gebruiken.

  4. Duur van de opslag

   Zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt, worden de gegevens gewist. Dit gebeurt zodra u onze website sluit. Onze hostingdienst kan gegevens gebruiken voor statistische doeleinden. Persoonsgegevens worden daartoe geanonimiseerd. Onze

   hostingdienst Amazon Web Services is gevestigd in Frankfurt, Duitsland. Wij zullen deze gegevens automatisch wissen na een periode van 15 dagen. Hieronder vindt u meer informatie over onze hostingdienstverlener.

  5. Recht van bezwaar en wissing

   De gegevensverwerking is noodzakelijk om de website te presenteren en om de werking van de website te garanderen. Daarom is bezwaar onmogelijk.

  6. Amazon Web Services (AWS)

   1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

    Onze website maakt gebruik van de diensten van de hostingprovider AWS. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, Luxemburg 1855, Luxemburg (een dochteronderneming van Amazon.com Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, VS).

    AWS-hostingdiensten worden gebruikt om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databankdiensten, e- mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van deze website.

    Om de grootst mogelijke veiligheid van de gegevens te garanderen, hebben wij voor de dienstverlener AWS de serverlocatie in Frankfurt am Main gekozen.

    Meer informatie over de gegevensbescherming van de dienstverlener vindt u hier: https://aws.amazon.com/de/privacy

   2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

    De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is Art. 6 lid 1 s.1 lid punt f) van de AVG. Het is in ons rechtmatig belang om een veilige en stabiele website aan te bieden.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    De gegevensverwerking vindt plaats om het gebruik van de website mogelijk te maken. Het dient de systeemveiligheid, het technisch beheer van de netwerkinfrastructuur, en de optimalisering van de website.

   4. Duur van de opslag

    Logbestandinformatie wordt opgeslagen om veiligheidsredenen (bv. Om misbruik of fraude op te helderen) en wordt verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is bereikt en er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan tegen het verwijderen. In de regel is dit na 15 dagen.

    Gegevens die voor bewijsdoeleinden moeten worden bewaard, worden niet gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.

    Back-ups worden om veiligheidsredenen opgeslagen en worden gewoonlijk na 2 maanden gewist, tenzij wettelijke, contractuele of officiële voorschriften het wissen verhinderen.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is verplicht voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

    Indien u in dit verband vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

  7. 84codes

   1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

    Onze website gebruikt de dienst CloudAMQP van gegevensverwerker 84codes. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: 84codes AB, Sveavägen 98 2tr, SE-113 50 Stockholm, Sweden.

    De opslag en doorgifte van gegevens en andere verwerking van 84codes wordt gebruikt om te zorgen voor een ordelijke en veilige verwerking van alle verzoeken in de back-end. Wij gebruiken CloudAMQP om de Dienst van onze website aan te bieden, te onderhouden en te verbeteren.

    Meer informatie over de gegevensbescherming van de dienstverlener vindt u hier: https://www.cloudamqp.com/legal/privacy_policy.htmlhttps://aws.amazon.com/de/privacy/

   2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

    De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt f) van de AVG. Het is in ons rechtmatig belang om een veilige en stabiele website aan te bieden.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    De gegevensverwerking vindt plaats om het gebruik van deze website mogelijk te maken. Het vergemakkelijkt onze systeembeveiliging, het technisch beheer van de netwerkinfrastructuur, alsmede de interconnectiviteit tussen de systemen die voor onze website worden gebruikt.

   4. Duur van de opslag

    De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en er geen wettelijke of officiële bewaartermijnen bestaan die het wissen verhinderen.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is verplicht voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

    Indien u in dit verband vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

  8. Open Telekom Cloud

   1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

    Wij maken gebruik van de diensten van de hostingprovider Open Telekom Cloud. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door T-Systems International GmbH, Hahnstraße 43d D-60528 Frankfurt am Main.

    De hostingdiensten van Open Telekom Cloud worden gebruikt voor het verlenen van de volgende diensten: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, gegevensopslag en databankdiensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van deze service.

    Verdere informatie over de gegevensbescherming van de dienstverlener vindt u hier: https://open-telekom-cloud.com/en/data-protection

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is Art. 6 lid 1 s.1 lid punt f) van de AVG. Het is in ons rechtmatig belang om een veilige en stabiele website aan te bieden.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    De gegevensverwerking vindt plaats om het gebruik van de website mogelijk te maken. Het wordt gebruikt voor de systeemveiligheid, e-mailverzending, hosting van het systeem en netwerkinfrastructuur, alsmede de optimalisering van het internetaanbod.

   4. Duur van de gegevensopslag

    Logbestandinformatie wordt opgeslagen om veiligheidsredenen (bv. Om misbruik of fraude op te helderen) en wordt verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is bereikt en er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan die deze verwijdering verhinderen. In de regel is dit na 15 dagen.

    Gegevens die voor bewijsdoeleinden moeten worden bewaard, worden niet gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.

    Back-ups worden om veiligheidsredenen opgeslagen en worden gewoonlijk na 2 maanden gewist, tenzij wettelijke, contractuele of officiële voorschriften het wissen verhinderen.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen bezwaar mogelijk van de kant van de gebruiker.

    Indien u in dit verband vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

 2. Gebruik van cookies

  1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

   Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt. Hierdoor vloeit

   informatie naar ons of naar de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren op of virussen overbrengen naar uw computer. Cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm te analyseren en in het algemeen om onze website functioneel te houden. De volgende gegevens kunnen worden doorgegeven:

   • Frequentie van websitebezoeken

   • De functies van de website die u gebruikt

   • Uw cookie-instellingen

   Bij het betreden van deze website informeert onze cookiebeheerder u over het gebruik van cookies op deze website en vraagt u om uw toestemming voor het gebruik van cookies.

   Tevens wordt u gewezen op de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze website.

   Notitie over gegevensverwerking in de VS door Facebook, Google:

   Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u ermee in dat uw gegevens in de VS worden verwerkt overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV. Volgens het EhvJ is de gegevensbeschermingsnorm in de VS ontoereikend en bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk ook zonder enig rechtsmiddel. Indien u alleen toestemming geeft voor het plaatsen van essentiële cookies, vindt de doorgifte niet plaats. De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

  2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens door cookies, die niet alleen de functionaliteit van onze website dienen, is Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.

   De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor cookies, die alleen de functionaliteit van deze website dienen, is Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt f) van de AVG.

  3. Doel van de gegevensverwerking

   Onze rechtmatige belangen zijn om u een werkende websiteverbinding te bieden en een comfortabel gebruik van deze website te garanderen. Ook moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om voorkomende veiligheids- en beveiligingsproblemen op te lossen, en om de stabiliteit van het systeem te waarborgen.

   De gegevensverwerking vindt plaats om een statistische evaluatie van onze website mogelijk te maken.

  4. Duur van de opslag

   Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies. De omvang en functie van elk van deze systemen worden hieronder toegelicht:

   • Voorbijgaande cookies (zie a)

   • Permanente cookies (zie b)

   1. Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit geldt met name voor sessiecookies waarin uw sessie-ID wordt opgeslagen, en waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan uw sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

   2. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

   Meer informatie over het type en de opslagduur van de afzonderlijke cookies kunt u vinden in de Cookie Manager. U kunt toegang krijgen door te klikken op het blauwe vingerafdruk icoon in de linkerbenedenhoek van onze website.

  5. Recht van bezwaar en wissing

   U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking door middel van cookies, die niet alleen de functionaliteit van de website dienen, in te trekken. Bovendien plaatsen wij geen cookies zolang u er niet mee heeft ingestemd dat cookies worden geplaatst wanneer u de site bezoekt. Op die manier kunt u de gegevensverwerking via cookies op onze website verhinderen. U kunt de cookies ook te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. Wij wijzen u erop dat u dan wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Het plaatsen van cookies kan ook te allen tijde worden verhinderd door passende instellingen in uw internetbrowser.

  6. CookieFirst

   1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

    Cookie First dient voor de praktische uitvoering van de AGV en andere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website en de integratie van analytische hulpmiddelen door middel van toestemming. Indien u toestemming geeft via de cookiebanner, worden de volgende gegevens verwerkt:

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt c) AGV.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Wij gebruiken de dienst om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om de volledige werking van onze website wettelijk te garanderen.

   4. Duur van de opslag

    De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de controle, tenzij wettelijke voorschriften een langere bewaring van de gegevens voorschrijven. Van de kant van CookieFirst zal uw toestemming na 12 maanden worden verwijderd.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de cookiebanner is verplicht voor de werking van de website. Indien u in dit verband vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

    U kunt de via CookieFirst gegeven toestemming intrekken door het desbetreffende cookie met de naam "cookiefirst-cookieconsent" te verwijderen.

 3. Online afspraak maken

  1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

   U kunt op onze website afspraken maken met artsen. Daartoe is het noodzakelijk dat u persoonlijke gegevens invult op het afsprakenformulier. Hiervoor worden in ieder geval de volgende gegevens verzameld:

   • Naam (identificatie)

   • Geslacht (identificatie)

   • Geboortedatum (identificatie)

   • E-mailadres (mogelijkheid om de afspraak te verzetten en de arts in staat te stellen inlichtingen in te winnen)

   • Gsm-nummer (verificatie van afspraak)

   • Soort klantenrelatie (nieuwe patiënt/bestaande patiënt)

   • Reden voor behandeling (uitvoering van behandeling)

    Afhankelijk van de reden voor de behandeling en de configuraties van de arts kunnen de volgende aanvullende gegevens worden verzameld:

   • Verzekeringsgegevens (in het geval van door de verzekering gedekte behandelingen).

   • Betalingsgegevens (voor behandelingen waarvoor moet worden betaald)

   • Toestemming voor aanvullende afspraken met de arts of therapeut

   • Adres (voor thuisbezoeken)

    U kunt de volgende gegevens optioneel invullen:

   • Bericht aan de arts

   De gegevens die u in het afsprakenformulier verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het afspreken en uitvoeren van uw behandeling door de door uw gekozen arts en worden in principe niet aan derden doorgegeven.

   Zij worden gebruikt voor afspraakcontrole, uw identificatie met de gekozen arts, de succesvolle uitvoering van de afgesproken behandeling en de aanmaak en het bijhouden van uw medisch dossier door de arts.

   Tijdens het boekingsproces ontvangt u een sms met een code op het door u opgegeven gsm-nummer om uw afspraak te verifiëren. Deze code kunt u invoeren op het afsprakenformulier. U ontvangt ook een bevestiging van de afspraak en een herinnering van de gemaakte afspraak één dag voordat deze plaatsvindt via sms en e-mail.

  2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

   Indien de betrokkene verplichte persoonsgegevens invoert in het afsprakenformulier, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt b) AGV. Indien de

   gebruiker echter ook persoonsgegevens invoert in het facultatieve invoerveld, is de gegevensverwerking gebaseerd op Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.

  3. Doel van de gegevensverwerking

   Wij verwerken uw gegevens uitsluitend met het oog op het boeken van uw afspraak en om een passende behandeling door de arts mogelijk te maken.

  4. Duur van de opslag

   De gegevens worden door de arts gewist zodra het doel van de opslag niet langer vereist is en er geen wettelijke of regelgevende bewaartermijnen bestaan die in strijd zijn met de wissing.

  5. Recht van bezwaar en wissing

   Indien u de persoonsgegevens die u tijdens het boekingsproces heeft verstrekt, wenst te wijzigen, te corrigeren of te wissen, kunt u contact opnemen met ons Doctena DSGVO Data Protection Center op https://www.doctena.com/gdpr.

  6. Sms – Leveringsdienstverleners

   1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

    Wij gebruiken meerdere dienstverleners voor het verzenden van sms. Sms worden verzonden als onderdeel van de verificatie van uw mobiele nummer in het boekingsproces, alsmede voor afspraakherinneringen. De volgende verkeersgegevens kunnen daarbij door onze dienstverleners worden verzameld:

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt b) AGV.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om uw gsm-nummer te verifiëren als onderdeel van het boekingsproces, en om u te herinneren aan de afspraak die u heeft geboekt.

   4. Duur van de opslag

    De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt en er geen wettelijke of contractuele regelgeving bestaat die de verwijdering verhindert.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    U heeft te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem voor dit doel contact op met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

 4. Contact

  1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

   Via onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen via e-mail of via het contactformulier. Voor de beantwoording van het verzoek zijn andere gegevens nodig, die automatisch worden opgeslagen voor verwerking. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven. De volgende gegevens zijn nodig om uw verzoek te verwerken:

   • E-mailadres

   • Voornaam

   • Achternaam

   • Type verzoek

   • Telefoonnummer

    Verder kunt u de volgende gegevens optioneel invullen:

   • Bericht

   • Toestemming voor het toezenden van reclamemateriaal

  2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

   De rechtsgrondslag hangt af van Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt b) AGV.

  3. Doel van de gegevensverwerking

   De verwerking van persoonsgegevens uit het invulformulier wordt uitsluitend gebruikt voor de behandeling van het contactverzoek.

  4. Duur van de opslag

   De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt en er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen bestaan die de verwijdering verhinderen.

  5. Recht van bezwaar en wissing

   De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die in de loop van het contact zijn opgeslagen, zullen worden gewist.

  6. Postmark

   1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

    Onze systeem-e-mails, zoals de bevestiging van uw inschrijving of de herinnering aan een afspraak, worden verzonden door “Postmark”, een e-maildienstverlener. De

    persoonsgegevens worden verwerkt door: AC PM, LLC, 1 North Dearborn St, 5th Floor Chicago, IL 60602, VS.

    Postmark verwerkt ons en uw e-mailadres, het onderwerp van de e-mail en het IP-adres van onze website als zogenaamde berichtmetadata. Terwijl Postmark de e-mail verzendt, verwerkt het ook de inhoud van de e-mail zelf. Doctena draagt er zorg voor geen persoonlijke of vertrouwelijke medische gegevens in het e-mailbericht op te nemen.

    Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en de IT- en gegevensbeveiliging van Postmark. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Wildbit, het bedrijf achter Postmark. In deze overeenkomst verbindt Wildbit zich ertoe de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze gegevens te verwerken volgens haar regelgeving en ze niet te delen met onbevoegde derden. U kunt het privacybeleid van Wildbit hier bekijken: https://wildbit.com/privacy-policy. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Postmark kunt u hier terecht: https://postmarkapp.com/eu-privacy#summary.

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    Deze gegevensverwerking heeft als rechtsgrondslag Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt f) van de AVG. Het is ons rechtmatig belang om uw identiteit te verifiëren als onderdeel van het registratieproces, om u te informeren over uw geboekte afspraak en om u de gelegenheid te geven deze te wijzigen.

    De verwerking van gegevens in het kader van de nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Wij gebruiken Postmark als verwerker om een efficiënt beheer en een betrouwbare aflevering van onze systeeme-mails te garanderen.

   4. Duur van de opslag

    Postmark verklaart dat het de hierboven als metagegevens van het bericht beschreven persoonsgegevens, alsmede het bericht zelf, gedurende 45 dagen bewaart om het oplossen van problemen bij de verwerking en de levering te vergemakkelijken.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    Het verzenden van e-mails is noodzakelijk voor onze dienst van afspraakreservering en registratie. Daarom is bezwaar onmogelijk.

    U heeft de mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken. Neem hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming of gebruik de opt-out link in onze nieuwsbrief. U kunt zich ook afmelden voor herinneringen per e-mail via uw voorkeuren, als u een geregistreerde gebruiker bent.

  7. Zendesk Support & Chat

   1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

    Wij gebruiken de diensten van Zendesk voor het beheer van ondersteuningsverzoeken en als live chat op sommige delen van onze website. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, VS.

    Voor dit doel plaatst Zendesk cookies die de herkenning van de internetbrowser van de websitebezoeker mogelijk maken, zodat individuele chatgebruikers kunnen worden onderscheiden. De volgende gegevens worden verwerkt:

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De gegevensverwerking vindt plaats overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt b) AGV en dient om uw vragen over onze dienst te beantwoorden in het kader van de (pre)contractuele relatie.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Het doel van de gegevensverwerking is om de gebruikers van onze website een directe en snelle communicatiemogelijkheid te bieden.

    De verwerking van de in het chatvenster ingevoerde gegevens wordt uitsluitend gebruikt om uw vragen te beantwoorden.

   4. Duur van de opslag

    De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt en er geen wettelijke of contractuele regelgeving bestaat die de verwijdering verhindert. Voor klanten is dit meestal het geval, als hun contract met ons eindigt.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    U heeft te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem voor dit doel contact op met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

 5. Online betalen

  1. Stripe

   1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

    Wij bieden Stripe aan als betalingsservice voor patiënten om artsen vóór de afspraak te betalen. Met Stripe kunt u gebruik maken van de betalingsinformatie die is opgeslagen in uw

    Stripe-account om snel en veilig aankopen te doen. Om de betalingsdienst via Stripe te gebruiken, is voorafgaande registratie vereist. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Stripe Payments Europe Ltd (dochteronderneming van Stripe Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, VS).

    De gegevensverwerking door Stripe vindt alleen plaats voor afspraken waarvoor online betalingen moeten worden verricht. De door Stripe verzamelde informatie omvat:

    • Betalingsmethode

    • Informatie over de betalingsmethode (bv. krediet- of debetkaartnummer of bankrekeninggegevens)

    • Aankoopbedrag

    • Aankoopdatum.

     Voor verschillende betalingsmethoden kunnen verschillende categorieën gegevens moeten worden verzameld. De betalingsmethodegegevens die Stripe verzamelt, hangen af van de betalingsmethode die u kiest. Wanneer u een transactie voltooit, kan Stripe verder ontvangen:

    • Naam

    • E-mailadres,

    • Factuur- of verzendingsadres

    • en in sommige gevallen uw transactiegeschiedenis om u te verifiëren.

     Op webpagina's van artsen die deze betaalmethode hebben ingeschakeld, kan de beveiligde Stripe-widget cookies in uw browser opslaan die worden gebruikt voor fraudepreventie.

     Voor meer informatie, kunt u Stripe's privacybeleid bekijken: https://stripe.com/en-lu/privacy

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    Onze rechtsgrondslag is gebaseerd op Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt b) AGV.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    De doorgifte van de gegevens is noodzakelijk om misbruik te voorkomen. Wij informeren u dat Stripe de persoonsgegevens kan doorgeven aan kredietagentschappen. Dit komt omdat Stripe zich het recht voorbehoudt om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

   4. Duur van de opslag

    Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is om uw betaling te verwerken en u te factureren. Als u een Stripe-gebruiker bent, bewaart Stripe uw persoonsgegevens zolang de diensten aan u worden verleend. De gegevens zullen dan worden gewist, tenzij er regelgevend, contractuele of wettelijke bewaarplichten zijn die het wissen verhinderen.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    De gegevensverwerking is verplicht om uw betaling via Stripe te kunnen verwerken, en kan daarom niet achterwege blijven als u voor deze betaalmethode heeft gekozen. Er is dus geen opt-out-optie.

 6. Beoordeling via Trustpilot

  1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

   Onze website maakt gebruik van de diensten van Trustpilot. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, DK-1112 Copenhagen K, Denemarken.

   Wij gebruiken Trustpilot om patiënten de mogelijkheid te geven hun via Doctena geboekte afspraak te beoordelen. Na de geboekte afspraak heeft een patiënt met een Doctena account de mogelijkheid om een beoordeling in te dienen bij Trustpilot door op een verificatielink te klikken die de Trustpilot website in het beoordelingsdialoogvenster opent. Dit is een unieke link die alleen versleutelde gegevens bevat. Trustpilot zelf ontvangt geen informatie over de patiënt van Doctena. Om een beoordeling aan Trustpilot te kunnen geven, moet de patiënt akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Trustpilot. De beoordeling kan dan worden weergegeven op de pagina van de betreffende arts of behandelaar.

   Trustpilot verzamelt alleen persoonsgegevens in het kader van de klantenaccount, waarmee patiënten hun beoordeling in de toekomst kunnen aanpassen.

   Voor meer informatie over de gegevensverwerking, kunt u terecht op: https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms

  2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

   De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.

  3. Doel van de gegevensverwerking

   Deze gegevensverwerking maakt een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling van de door de arts geleverde diensten door de patiënt mogelijk. Deze informatie kan door uw arts en Doctena in ruwe of samengevoegde vorm worden gebruikt om de geleverde diensten publiekelijk te promoten en dient als leidraad voor andere patiënten.

  4. Duur van de opslag

   De door u verstrekte persoonsgegevens, inclusief uw beoordelingen, worden bewaard zolang u een Trustpilot account heeft, of zolang als nodig is om u te voorzien van de diensten. Als u ervoor kiest om uw gebruikersaccount te verwijderen, zal Trustpilot een logboek opslaan met de volgende informatie: uw naam, e-mailadres en de datum van de verwijdering van uw account. Trustpilot zal het logboek drie jaar lang bewaren. In sommige gevallen, zelfs als u uw Trustpilot-account verwijdert, kan Trustpilot bepaalde informatie bewaren die zij volgens de wet moeten bewaren of als rechtmatige belangen hiertoe dwingen. Redenen waarom Trustpilot sommige gegevens langer kan bewaren zijn onder andere (maar niet beperkt tot) beveiliging, preventie van fraude en misbruik van het platform, het voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten, en het verdedigen van hun rechtmatige zakelijke belangen.

  5. Recht van bezwaar en wissing

   U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken, zie Art. 7 AGV. Intrekken van toestemming wordt van kracht op het tijdstip waarop zij wordt uitgesproken. De intrekking zal in werking treden voor de toekomst. Neem voor dit doel contact op met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

   Bovendien heeft u de mogelijkheid om uw beoordelingen zelf te verwijderen of te bewerken via uw klantenaccount op Trustpilot.

 7. Registratie op de website

  1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

   Als patiënt kunt u een gebruikersaccount registreren op onze website. Daartoe dient u uw persoonsgegevens in te vullen op het registratieformulier. Hiervoor worden in ieder geval de volgende gegevens verzameld:

   • Voornaam

   • Achternaam

   • E-mailadres

   • Wachtwoord

   • Informatie over de vraag of de persoon een medisch vertegenwoordiger is Eenmaal geregistreerd kan de gebruiker facultatief de volgende gegevens opgeven:

   • Geslacht

   • Geboortedatum

   • Gsm-nummer

   • Adres

   • Gezondheidsverzekering / Identificatienummer

  2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

   Indien de betrokkene verplichte persoonsgegevens invoert in het registratieformulier, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt b) AGV. Indien de gebruiker echter ook persoonsgegevens invoert in het facultatieve invoerveld, is de gegevensverwerking gebaseerd op Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.

  3. Doel van de gegevensverwerking

   De verwerking van persoonsgegevens wordt uitsluitend gebruikt om uw registratie te voltooien en uw Doctena-account te organiseren.

  4. Duur van de opslag

   De gegevens worden gewist zodra het doel van de opslag niet langer vereist is. Dit is het geval als u uw account verwijdert en er geen wettelijke of regelgevende bewaartermijnen bestaan die in strijd zijn met de wissing.

  5. Recht van bezwaar en wissing

   Tijdens en na de registratie staat het de betrokkene vrij zijn persoonsgegevens te wijzigen, te corrigeren of te wissen.


 8. Koppelingen naar sociale media

Wij hebben socialemediaplatforms via koppelingen in onze diensten geïntegreerd, wat ertoe kan leiden dat de aanbieder van sociale media gegevens van u ontvangt. Als u op de link naar de sociale media klikt, wordt de website van de desbetreffende aanbieder van sociale media geladen. Door via onze diensten de website van de desbetreffende aanbieder van

sociale media te laden, worden de desbetreffende referentiegegevens doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder van sociale media. De aanbieder van sociale media ontvangt daardoor de informatie dat u ons heeft bezocht.

Nota over gegevensverwerking naar de Verenigde Staten:

Als u op een link van een sociale media klikt, kunnen gegevens over u worden verwerkt door de respectieve aanbieder in de Verenigde Staten. Volgens het Europese Hof van Justitie is de gegevensbeschermingsnorm in de Verenigde Staten ontoereikend en bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk ook zonder enig rechtsmiddel. Voor zover u niet op de links van de sociale media-aanbieders klikt, vindt er geen gegevensoverdracht plaats.

Verdere informatie over gegevensverwerking door de aanbieders van sociale media vindt u hier:

Facebook, Instagram: https://www.facebook.com/policy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Twitter: https://twitter.com/en/privacy

10Tracking en analyse

Voor de voortdurende verbetering van onze website maken wij gebruik van de volgende tracking- en analyse-instrumenten. Hieronder vindt u informatie over welke persoonsgegevens in elk geval worden verwerkt en hoe u de respectieve dienstverleners kunt bereiken:

  1. Google Tag Manager

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij via een interface zogenaamde websitetags kunnen beheren (en zo bijvoorbeeld Google-marketingdiensten in ons onlineaanbod kunnen integreren). De Tag Manager dient als "beheerder" van de geïmplementeerde tags. Zo kunnen wij geïntegreerde Google-producten of andere analysetools op onze website centraal beheren. De op de website geïntegreerde tags zijn codefragmenten die het mogelijk maken uw activiteiten op onze website te volgen. Door het gebruik van onze website downloaden gebruikers de Google Tag Manager, waardoor het IP- adres van de gebruiker automatisch wordt doorgegeven aan Google Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar de informatie over de Google-diensten. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

    U kunt de gebruiksrichtlijnen van de Google Tag Manager hier raadplegen: https://www.google.com/intl/be/tagmanager/use-policy.html

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig art. 6 para. 1 s. 1 lit. a) AGV.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Google Tag Manger vereenvoudigt het beheer en de organisatie van de analysetools die voor de website worden gebruikt. Om een analysetool te integreren, moeten JavaScript- codes in de website worden geïntegreerd. Door Google Tag Manger te gebruiken, is het voor ons mogelijk om deze ingesloten codes vanaf één plaats te beheren.

   4. Duur en opslag

    Aangezien de gegevens niet rechtstreeks door Google Tag Manager worden opgeslagen, maar worden doorgestuurd naar de tracking tools, moet bij de afzonderlijke ingesloten tracking tools worden nagegaan hoe lang de gegevens worden opgeslagen.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    U hebt te allen tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming voor gegevensverwerking voor de toekomst in te trekken. Gebruik hiervoor onze toestemmingsmanager.

  2. Matomo

   1. Beschrijving en omvang van gevevensverwerking

    Wij maken gebruik van de webanalysedienst Matomo (voorheen PIWIK). De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland.

    Matomo is gevestigd in Nieuw-Zeeland, een derde land met een passend beschermingsniveau gecertificeerd door de EU-Commissie volgens Art. 45 para. 3 AGV, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32013D0065

    Matomo plaatst een cookie in uw browser. Voor de verduidelijking van "cookies", zie de passage over cookies hierboven. De volgende gegevens worden door deze cookie opgeslagen:

    • Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem

    • De bezochte website

    • De websites vanwaar u naar de opgeroepen website bent gekomen (referrer)

    • De subpagina's die vanaf de opgeroepen website worden opgeroepen

    • De verblijfsduur op de website

    • De frequentie van het oproepen van de website


     De software draait uitsluitend op servers die zich binnen de Europese Unie (Frankfurt) bevinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen daar opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

     De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar 2 bytes van het IP-adres worden gemaskeerd (bijv.: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is een toewijzing van het verkorte IP adres aan de bellende computer niet meer mogelijk. Voor meer informatie over de privacy policy van Matomo verwijzen wij u naar onderstaande links: https://matomo.org/privacy/ und https://matomo.org/privacy-policy/

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 para. 1 s. 1 lit. a) AGV.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    De webanalysedienst Matomo wordt door ons voornamelijk gebruikt voor websiteoptimalisatie en kosten-batenanalyse. Matomo wordt bovendien gebruikt voor een analyse van het verkeer van gebruikers naar de site. Het is in ons belang om ons websiteaanbod voor u overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te maken..

   4. Duur en opslag

    Wij verwerken persoonsgegevens slechts zolang als nodig is. Zodra het doel van de gegevensverwerking is bereikt, vindt blokkering en verwijdering plaats volgens de normen van het verwijderingsconcept hier, tenzij wettelijke, officiële of contractuele voorschriften de verwijdering verhinderen..

   5. Recht van bezwaar en wissing


U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Gebruik hiervoor onze toestemmingsmanager.

Het plaatsen van cookies kan ook te allen tijde worden verhinderd door de juiste instellingen in uw internetbrowser of onze toestemmingsmanager. De reeds geplaatste cookies kunnen ook voor de toekomst worden verwijderd in de instellingen van de internetbrowser. Voor vragen over gegevensbescherming aan Matomo kunt u contact opnemen met Matomo via het volgende e-mailadres: [email protected]

11Hulpmiddelen voor reclame en marketing

Op onze website zijn ook hulpmiddelen opgenomen om ervoor te zorgen dat onze website tijdens een zoekopdracht op internet aan u wordt getoond, in de vorm van een relevant zoekresultaat of als advertentie. De programma's die in verband met onze website worden gebruikt, worden hieronder beschreven:

  1. Google Ads en Google Conversion Tracking

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Wij hebben de diensten van Google Ads (voorheen Google AdWords) op onze website geïntegreerd.

    Google Ads is een internetadvertentiedienst. Wij gebruiken Google Ads om relevant te zijn in de resultaten van de zoekmachine van Google. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en voor Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

    Als de gebruiker onze website bezoekt via een Google-advertentie, plaatst Google een zogenaamde conversiec cookie op het systeem van de gebruiker. Voor de uitleg van de cookies verwijzen wij naar de pas naar de cookies. De conversie-cookie wordt gebruikt om statistieken over het webgebruik te maken en te analyseren.

    De conversie-cookie slaat het IP-adres bij het bezoek aan de website op. Deze gegevens worden opgeslagen in de Verenigde Staten. Het is mogelijk dat Google deze informatie met derden deelt.

    Voor verdere privacyverklaringen van Google zie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De rechtsgrondslag is uw toestemming overeenkomstig art. 6 para. 1 s. 1 lit. a) AGV.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Wij gebruiken met name Google Ads om relevant te zijn in de resultaten van Google's zoekmachine.

    motor. Deze advertenties worden uitgevoerd om een groter publiek te bereiken.

   4. Duur en opslag

    30 dagen na het plaatsen van de conversiecookie verliest de cookie zijn geldigheid. Dit betekent dat de gebruiker niet meer kan worden geïdentificeerd. Binnen deze 30 dagen kunnen zowel wij als Google nagaan welke subpagina's zijn bezocht.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Gebruik hiervoor onze toestemmingsmanager. Het plaatsen van cookies kan te allen tijde worden verhinderd door passende instellingen in de internetbrowser van de gebruiker. De reeds ingestelde cookies kunnen ook worden verwijderd in de instellingen van de internetbrowser. Wij wijzen erop dat het verhinderen van het plaatsen van cookies ertoe kan leiden dat niet alle functies volledig beschikbaar zijn.

    De gebruiker kan afzonderlijk bezwaar maken tegen op interesses gebaseerde gepersonaliseerde reclame van Google. Zie hiervoor de volgende link: www.google.de/settings/ads

  2. Google Remarketing

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Wij maken gebruik van Google Remarketing. Met behulp van Google Remarketing is het voor ons mogelijk om advertenties aan u te tonen. Dit is ook mogelijk bij het bezoeken van andere websites als u zich eerder op onze website heeft geregistreerd. Google Remarketing maakt zo uiteindelijk gebruikersgerelateerde reclame mogelijk. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en voor Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

    Google Remarketing werkt door het plaatsen van een cookie bij de gebruiker. Dit cookiegebruik geeft Google de mogelijkheid de gebruiker te herkennen als deze een website bezoekt die ook Google Remarketing gebruikt. Hierdoor wordt Google op de hoogte gebracht van het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker..

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 para. 1 s. 1 lit. a) AGV.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Door gebruik te maken van Google Remarketing kunnen wij advertenties weergeven aan gebruikers die eerder op onze website zijn ingelogd. Google Remarketing maakt uiteindelijk gebruikersgerichte gepersonaliseerde reclame mogelijk.

   4. Duur en opslag

    De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden en geen officiële, wettelijke of contractuele voorschriften het wissen verhinderen.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. Gebruik hiervoor onze toestemmingsmanager.

    Het verhinderen (evenals het wissen) van de cookie-instelling kan onder de betreffende instellingen van de internetbrowser.

    De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen gebruikersgerelateerde reclame van Google. Hiervoor verwijzen wij naar: https://adssettings.google.com/authenticated

  3. LinkedIn

   1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

    Wij hebben LinkedIn-componenten in de website geïntegreerd. LinkedIn is te bereiken via de knop rechtsonder op de website. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085, VS. Indien een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont en LinkedIn persoonsgegevens verwerkt, is de verantwoordelijke persoon: LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

    Als de gebruiker op de LinkedIn-knop klikt, wordt de website van LinkedIn geopend. Door de LinkedIn-website via onze website te bezoeken, ontvangt LinkedIn de informatie dat de gebruiker de website heeft bezocht. De door LinkedIn gebruikte plug-ins vindt u op: https://developer.linkedin.com/plugins en https://legal.linkedin.com/api-terms-of-use

    Als de gebruiker op het moment dat hij onze website bezoekt, tegelijkertijd is ingelogd via een LinkedIn-account (ongeacht of het zijn eigen LinkedIn-account is), krijgt LinkedIn meer informatie over welke pagina's de gebruiker heeft bezocht. LinkedIn verzamelt deze informatie, dus is er een theoretische mogelijkheid om die informatie te koppelen aan het LinkedIn-account. Voor meer informatie over privacy op LinkedIn, verwijzen wij naar het volgende LinkedIn gegevensbeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Wij maken gebruik van sociale media om ons bedrijf te promoten. Wij willen u ook de mogelijkheid bieden om via onze website met sociale media te communiceren.

   4. Duur van de opslag

    Volgens LinkedIn verwijdert de dienst alle persoonsgegevens wanneer u uw account verwijdert. Plug-in gegevens kunnen langer worden opgeslagen. Deze zullen alle in anonieme of samengevoegde vorm worden verwerkt.

   5. Recht van bezwaar en wissing

U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. Gebruik hiervoor onze toestemmingsmanager.

Om deze vorm van verwerking te voorkomen moet de gebruiker uitloggen bij LinkedIn en alle cookies verwijderen alvorens onze website te bezoeken. Andere instellingen en instemmingen betreffende het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk

binnen de profielinstellingen van LinkedIn of via de VS-pagina of de EU-pagina van LinkedIn. De instellingen zijn platformonafhankelijk, ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten.

12Andere hulpmiddelen van derden

Wij maken ook gebruik van externe leveranciers om ons te helpen met het aspect en de functionaliteit van de site. Deze staan hieronder:

  1. Cloudflare

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Op onze website maken wij gebruik van de diensten van Cloudflare om een veilig en foutloos gebruik van onze website te garanderen. Cloudflare zorgt als CDN ("Content Delivery Network") voor de veiligheid van deze website en de optimalisatie van de laadtijden. Voor dit doel genereert Cloudflare loggegevens, zoals het aantal paginaweergaves. Door deze gegevens te ontvangen zoekt Cloudflare naar aanvalspatronen waarvan de analyse de website van de klant zal beschermen. Deze analyse wordt meestal in slechts een paar minuten uitgevoerd, zodat het beveiligingsbeleid van de site onmiddellijk kan worden bijgewerkt. Volgens onze instellingen worden persoonlijke gegevens door Cloudflare verwerkt in datacenters binnen de Europese Unie. Wij gebruiken hiervoor de Cloudflare Data Localization Suite van Cloudflare.

    Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 US. Meer informatie over gegevensbescherming door Cloudflare:

    https://www.cloudflare.com/privacypolicy/?utm_referrer=https://www.google.de/

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 para. 1 s. 1 lit. f) AGV. Een gerechtvaardigd belang van onze kant ligt in het waarborgen van een veilig gebruik van onze website. Door de implementatie van Cloudflare houden wij ons tegelijkertijd aan het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens in de zin van Art. 5 para. 1 lit. f) AGV.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Het doel van de gegevensovereenkomst is in overeenstemming met ons legitieme belang in de vertrouwelijkheid en integriteit van onze gegevensverwerking en om de beschikbaarheid en het volledig functioneren van onze website te garanderen..

   4. Duur en opslag

    Volgens de eigen gegevens worden de ruwe gegevens gewoonlijk na vier uur en uiterlijk na drie dagen gewist, voor zover geen wettelijke voorschriften een verwijdering in de weg staan..

   5. Recht van bezwaar en wissing

    De website kan alleen worden weergegeven als de beschreven gegevens worden verwerkt. Als u bezwaar hebt tegen de verdere verwerking van de gegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

  2. Cloudinary

   1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

    Wij gebruiken Cloudinary om de levering en presentatie van afbeeldingen op onze website te optimaliseren. Uw IP-adres wordt daarbij aan Cloudinary doorgegeven. De persoonsgegevens worden verwerkt door: Cloudinary Inc., 111 W Evelyn Ave Suite 206, Sunnyvale, California 94086, VS.

    Voor meer informatie over privacy op Cloudinary, verwijzen wij naar hun gegevensbeleid: https://cloudinary.com/privacy

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt f van de AVG. Het is ons rechtmatig belang om u de foto's op onze website op een snelle en gebruiksvriendelijke manier te tonen.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Wij gebruiken Cloudinary om een snelle laadtijd en een goede presentatie van afbeeldingen op onze website te garanderen.

   4. Duur van de opslag

    Zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij wettelijke of contractuele regelgeving de verwijdering dit verbiedt.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    De website kan alleen worden weergegeven als de beschreven gegevens worden verwerkt. Als u bezwaar heeft tegen de verdere verwerking van uw gegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Voor vragen over het privacybeleid van Cloudinary kunt u contact opnemen met: [email protected].

  3. Datadog

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Wij gebruiken de Datadog om onze applicatie-infrastructuur en beveiliging te monitoren. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Datadog, Inc, 620 8th Ave, 45th Fl, New York, NY 10018 USA. Bij deze gegevensverwerking worden de volgende gegevens verwerkt: Uw IP-adres, evenals de datum en het tijdstip van toegang en de pagina die u hebt bezocht.

    Deze gegevens worden door Datadog alleen verwerkt in geval van detectie van abnormaal gedrag op onze servers.

    Voor meer informatie over de gegevensverwerking gaat u naar https://www.datadoghq.com/legal/privacy

   2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

    Het gebruik is gebaseerd op ons legitieme belang volgens Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f) AGV. Ons legitieme belang is om de veiligheid van deze infrastructuur en daarmee van deze website te waarborgen door de applicatie-infrastructuur te bewaken.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Het doel van deze gegevensverwerking is de veiligheid van deze website te waarborgen.

   4. Duur en opslag

    De gegevens worden gewist na twee weken en nadat het doel van de gegevensverwerking is bereikt en geen wettelijke of contractuele voorschriften het wissen verhinderen.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

  4. Google ReCaptcha

   1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

    Wij gebruiken Google reCAPTCHA om ons te beschermen tegen buitensporige spam. Dit programma is ontworpen om er zeker van te zijn dat de vragensteller een mens is en geen geautomatiseerd programma.

    De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en voor Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

    Google registreert automatisch het IP-adres, de plaats van toegang en het tijdstip van toegang. Daarnaast wordt het gedrag van de websitebezoeker geanalyseerd op basis van verschillende kenmerken (bijvoorbeeld de tijd die de bezoeker op de website doorbrengt, de gemaakte muisbewegingen, cookies die zijn opgeslagen in de browsergeschiedenis). Deze analyse door Google begint automatisch zodra u een pagina oproept die gebruik maakt van Google reCAPTCHA, indien u vooraf toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google reCAPTCHA.

    Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden in het privacybeleid van Google en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy op https://policies.google.com/technologies/partner-sites en https://www.google.com/recaptcha.

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Via Google reCAPTCHA verzekeren wij ons er van dat er natuurlijke personen met een potentieel belang achter de verzoeken zitten. Door het aantal verzoeken op deze manier te beperken, kunnen wij sneller en efficiënter op individuele verzoeken reageren en tegelijkertijd onze website beveiligen tegen automatisch verspreide malware.

   4. Duur van de opslag

    Wij verwerken persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is. Zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt, worden de gegevens gewist volgens de bepalingen ten aanzien van wissing, tenzij wettelijke of contractuele regelgeving dit verbiedt.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken, zie Art. 7 AGV. Een intrekking wordt van kracht vanaf het moment waarop deze wordt geuit. De intrekking is van kracht voor de toekomst. Gebruik hiervoor onze toestemmingsmanager.

  5. MapBox

   1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

    Deze website maakt gebruik van het Maps-product van MapBox Inc. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en voor Zwitserland wordt uitgevoerd door: MapBox Inc, 740 15th St Nw Suite 500 Washington, DC 20005, VS.

    Wij gebruiken MapBox om op locatie naar een arts te zoeken en om de locatie van een arts op een kaart weer te geven. Bij gebruik laadt uw browser de vereiste geo-informatie in uw browsercache om de beschikbare afdelingen op een kaart weer te geven. Daartoe moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van MapBox. Hierdoor verkrijgt MapBox de kennis dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen en welke kaart wordt weergegeven.

    Het privacybeleid van MapBox vindt u op https://www.mapbox.com/legal/privacy

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Met MapBox kunt u gemakkelijker een arts of behandelaar bij u in de buurt vinden en ook op verschillende manieren met de locatie omgaan, zoals routeplanning.

   4. Duur van de opslag

    De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt en er geen wettelijke of contractuele regelgeving bestaat die de verwijdering verhindert. In de regel is dit na 7 dagen.

   5. Recht van bezwaar en wissing

    U heeft de mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken. Neem voor dit doel contact op met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

  6. Typeform

   1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

    Het Doctena Privacy Center, waar u terecht kunt met vragen over gegevensbescherming, wordt gehost door Typeform. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: TYPEFORM SL, c/ Bac de Roda, 163 (lokaal), 08018 Barcelona, Spanje.

    Voor dit doel worden de volgende gegevens verwerkt:

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 p.1 lid punt f) van de AVG. Ons rechtmatig belang is gebaseerd op het garanderen van de stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van het Privacy Center via een beveiligde dienstverlener. Bovendien voldoen wij zo aan onze verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming overeenkomstig Art. 6 ABs. 1 sub. 1 lid punt c) AGV.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Wij gebruiken de door Typeform gehoste formulieren om onze gebruikers uitgebreide en duidelijke informatie te verstrekken voor hun vragen in verband met gegevensbescherming.

   4. Duur van de opslag

    De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt en er geen wettelijke of contractuele regelgeving bestaat die de verwijdering verhindert.

   5. Recht van bezwaar en wissing

U heeft te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem voor dit doel contact met ons op.

13Dienstverleners uit derde landen

Om onze diensten te kunnen verlenen, maken wij gebruik van de ondersteuning van dienstverleners uit derde landen (niet-EU-landen). Om in dit geval de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, sluiten wij met elke zorgvuldig gekozen dienstverlener verwerkingscontracten. Al onze verwerkers bieden voldoende garanties om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Onze gegevensverwerkers in derde landen zijn ofwel gevestigd in een land met een adequaat niveau van gegevensbescherming (Art. 45 AGV) ofwel zij bieden passende waarborgen (art. 46 AGV).

Geschikt beschermingsniveau: De provider komt uit een land waarvan het niveau van gegevensbescherming door de EU-Commissie is erkend. Zie voor meer informatie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy- protection-personal-data-non-eu-countries_en

Europese standaard contractclausules: Onze provider heeft zich onderworpen aan de modelcontractbepalingen van de EU om een veilige gegevensoverdracht te waarborgen. Zie voor meer informatie: https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

Bindende ondernemingsvoorschriften: Artikel 47 van de AGV voorziet in de mogelijkheid om gegevensbescherming te waarborgen bij de doorgifte van gegevens naar een derde land via bindende ondernemingsvoorschriften. Deze worden onderzocht en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming in het kader van de conformiteitstoetsing overeenkomstig Art. 63 AGV.

Toestemming: Bovendien zal een doorgifte van gegevens naar een derde land zonder passend beschermingsniveau alleen plaatsvinden indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven overeenkomstig Art. 49 sec. 1 lid punt a) AVG.

14Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

  1. Recht om een gegeven toestemming in te trekken (Art. 7 AGV)

   Indien u toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit zal gevolgen hebben voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons gedurende de tijd nadat u uw toestemming heeft ingetrokken. Indien u uw toestemming wilt intrekken, kunt u ons persoonlijk of schriftelijk contacteren.

  2. Recht van inzage (Art. 15 AGV)

   U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen tot die persoonsgegevens en tot de volgende informatie:

   • de verwerkingsdoeleinden;

   • de betrokken categorieën persoonsgegevens;

   • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in landen buiten de EU of internationale organisaties;

   • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

   • alle beschikbare informatie over de bron van uw persoonsgegevens;

   • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in Art. 22 leden 1 en 4 AGV, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

    In het geval van een dergelijk verzoek moet u voldoende informatie over uw identiteit verstrekken om aan te tonen dat het verzoek betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens.

  3. Recht op rectificatie en wissing (Art. 16, 17 AGV)

   U heeft het recht om van ons onverwijld rectificatie en vervollediging van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

   U kunt ook de wissing van u betreffende persoonsgegevens verzoeken wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

   • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

   • u trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig Art. 6 lid 1, s. 1 lid punt a), of Art. 9 lid lid 2, punt a) AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

   • u maakt bezwaar tegen de verwerking, overeenkomstig Art. 21 lid 1 AVG en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 lid 2 AGV;

   • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

   • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke neergelegde verwerkingsverplichting die op ons rust;

   • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in Art. 8 lid 1.

    Wanneer wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn deze op grond van Art. 17 lid 1 AVG te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

    Deze rechten zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

   • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

   • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op ons rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

   • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig Art. 9 lid 2 punten h) en i), en Art. 9 lid lid 3 AGV;

   • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig Art. 89 lid 1 AGV, voor zover het bovenstaande bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen

   • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  4. Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AGV)

   U heeft het recht van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

   • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

   • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

   • wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

   • u heeft overeenkomstig Art. 21 lid 1 AGV bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

    Wanneer de verwerking op grond van de bovenstaande bepalingen is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

    Indien een beperking van de verwerking is verkregen, wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

  5. Recht op informatie (Art. 19 AGV)

   Indien u aan ons uw recht op rectificatie, wissing of beperking van gegevensverwerking heeft doen gelden, zullen wij iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis stellen van elke rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

   U heeft ook het recht om te weten welke ontvangers uw persoonsgegevens hebben gekregen.

  6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AGV)

   U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Verder heeft u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien

   • de verwerking berust op toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 s., 1 lid punt a), AGV of Art. 9 lid 2, punt a) AGV, of op een overeenkomst overeenkomstig Art. 6 lid 1

    s. 1 lidpunt b) AVG; en

   • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

    Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dat recht geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend.

  7. Recht van bezwaar (Art. 21 AGV)

   Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een gerechtvaardigd belang (Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt f) AVG, kunt u bezwaar maken tegen de bewerking. Hetzelfde is van toepassing indien de gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt e).

   In dat geval vragen wij u ons de redenen mee te delen waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken. Op basis daarvan zullen wij de gegevensverwerking beëindigen of aanpassen, of u onze rechtmatige redenen tonen waarom wij de gegevensverwerking voortzetten.

  8. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 AGV)

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig Artikel 78 AGV.

15Hoe u deze rechten geldig kunt doen maken

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons Privacy Center: https://www.doctena.com/gdpr

of onze functionaris Gegevensbescherming:

Kemal Webersohn van Webersohn & Scholtz GmbH Via e-mail [email protected]

of per post:

WS Datenschutz GmbH Dircksenstraße 51

D-10178 Berlijn


16Wijzigingen voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Februarie 2023