Transplantatie en orgaandonatie

Gepubliceerd op 11 oktober, 2019

Orgaandonatie is een proces waarbij een persoon toestemming geeft voor de verwijdering van zijn of haar orgaan of organen, met de wettelijke toestemming van de donor wanneer de donor in leven is, of met de toestemming van naaste familieleden of een naaste wanneer de donor is overleden.
In de meeste gevallen kan een orgaandonatie plaatsvinden voor onderzoeksdoeleinden of voor transplantatie in het lichaam van een andere persoon.
De meest voorkomende transplantaties betreffen organen zoals alvleesklier, darmen, nieren, lever, beenmerg, huid, hoornvlies en hart.
Levende donoren kunnen een nier, een deel van de alvleesklier, de longen, delen van de darm en de lever doneren. De meeste orgaandonaties vinden echter plaats na het overlijden van de donor.
Bij levende donoren worden vóór de orgaandonatie uitgebreide tests uitgevoerd. Deze tests omvatten onder meer een psychologische evaluatie om te bepalen of de potentiële donor volledig begrijpt wat orgaandonatie is en bereid is in te stemmen met de donatie zelf.
Ronald Lee Herrick was ’s werelds eerste orgaandonor die deelnam aan een succesvolle transplantatie. In 1954 doneerde hij een van zijn nieren aan zijn tweelingbroer. Deze operatie leverde Joseph Murray, de chirurg die verantwoordelijk was voor de succesvolle transplantatie van het orgaan, de Nobelprijs voor geneeskunde op.
De wetgeving in verschillende landen staat potentiële donoren toe orgaandonatie toe te staan of te weigeren, of deze keuze aan hun familieleden over te laten. De frequentie van orgaandonatie verschilt van land tot land.
In de Europese Unie wordt orgaandonatie geregeld door de lidstaten.
Sinds 2010 hebben 24 Europese landen een systeem van “veronderstelde toestemming” (opt-out) ingevoerd. De meest verbreide en beperkte systemen van veronderstelde toestemming zijn te vinden in landen als Spanje, Oostenrijk en België, waar het aantal orgaandonaties hoog is. In 2017 had Spanje met iets meer dan 45,9 donoren per miljoen inwoners het hoogste orgaandonorpercentage ter wereld.
In Engeland is orgaandonatie vrijwillig en is geen toestemming vereist.
Mensen die na hun dood hun organen willen doneren, kunnen gebruik maken van hetorgaandonatieregister, een nationale databank.
In juli 2013 werd Wales het eerste land van het Verenigd Koninkrijk dat het beginsel van veronderstelde toestemming invoerde. Sinds1 december 2015 hanteert dit land het beginsel van veronderstelde toestemming van burgers voor orgaandonatie. Verwacht wordt dat dit systeem het aantal donoren in 2016 met 25% zal doen toenemen.
In 2008 stemde het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid voor een initiatief om een Europese orgaandonorkaart in te voeren om orgaandonatie in Europa te bevorderen. Dit project is goedgekeurd en de kaart is momenteel in gebruik.

Wie kan orgaandonor zijn?

Iedereen, ongeacht leeftijd, kan een potentiële donor zijn. Wanneer een persoon overlijdt, beoordeelt de Organ Procurement Agency de medische geschiktheid voor donatie, op basis van de medische voorgeschiedenis en de leeftijd van de persoon.

Kan ik donor zijn met een medische aandoening?

Het hebben van een gezondheidsprobleem of een medische aandoening betekent niet noodzakelijk dat u geen orgaan- of weefseldonor kunt worden.
Het is aan de arts om op basis van uw medische, sociale en reisgeschiedenis te beslissen of sommige of alle organen of weefsels op het moment van donatie geschikt zijn voor transplantatie.
In bepaalde gevallen is orgaandonatie echter volledig uitgesloten, met name als een persoon een van de volgende ziekten heeft of vermoedelijk heeft: actieve kanker, ebolavirus, humaan immunodeficiëntievirus of hepatitis C, en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD).
Mensen met bepaalde soorten kanker kunnen echter nog steeds hun organen doneren na een paar jaar behandeling. In dergelijke omstandigheden kan het ook mogelijk zijn om bepaalde organen te doneren, zoals ogen en weefsels.
Organen van donoren met humaan immunodeficiëntievirus of hepatitis C kunnen ook worden gebruikt om anderen met dezelfde aandoeningen te helpen, maar dit is zeldzaam.


Ga terug naar de blog en ontdek andere artikelen.
PS: Met Doctena kunt u gratis online afspraken maken met duizenden artsen in Duitsland, Oostenrijk, België, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.

Over ons

Wij streven ernaar de patiëntenzorg te verbeteren door de communicatie tussen zorgverleners en patiënten te vereenvoudigen en te beveiligen. Met Doctena kunnen patiënten eenvoudig afspraken maken en kunnen zorgprofessionals veilig geautomatiseerde herinneringen versturen.

Medische afspraak nodig?

Dit kan interessant voor je zijn:

 • Focus op Dataveiligheid bij Doctena

  25 oktober, 2023

 • Online Booking System

  De voordelen van een online boekingssysteem voor dokters

  19 oktober, 2023

 • Say Goodbye to Patient No-Shows

  3 stappen om no-shows in uw praktijk te verminderen

  28 augustus, 2023

Klaar om aan de slag te gaan met Doctena?