Kankerscreening voor mannen en vrouwen

Gepubliceerd op 9 februari, 2018

Kankerscreening voor mannen en vrouwen. Regelmatig sporten en bewegen, een gezonde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl kunnen bijdragen tot een goede algemene gezondheid en het risico op het ontwikkelen van kanker, maligniteiten en andere ernstige ziekten verminderen. Het is ook belangrijk om uw arts te raadplegen over uw risico op verschillende soorten kanker, en voor informatie over verschillende kankerscreeningtests.
Kankerscreeningtests worden gebruikt om een onderliggende oorzaak van kwaadaardigheid of kanker op te sporen bij personen die geen symptomen hebben. Kankerscreeningtests kunnen de ontwikkeling van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen, wanneer de kwaadaardigheid nog minimaal is en de kanker nog niet is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam.
De volgende principes van kankerscreening worden aanbevolen voor de meeste volwassen mannen en vrouwen.

1. Borstkanker

Vrouwen moeten zich bewust zijn van de beperkingen, voordelen en mogelijke gevaren van mammografie voordat ze kiezen voor borstkankerscreening.

  • Vrouwen tussen 40 en 44 jaar kunnen desgewenst kiezen voor een jaarlijkse borstkankerscreening met een mammografie. Borstradiologie wordt mammografie genoemd.
  • Vrouwen tussen 45 en 54 jaar moeten jaarlijks een mammografie laten maken.
  • Vrouwen ouder dan 54 jaar kunnen kiezen voor een tweejaarlijks borstkankeronderzoek. Zij kunnen echter ook blijven kiezen voor een jaarlijkse mammografie.
  • Vrouwen moeten gescreend blijven worden op borstkanker totdat ze gezond zijn en naar verwachting tien jaar of langer te leven hebben.
  • Sommige vrouwen met een specifieke genetische aanleg, familiegeschiedenis of andere risicofactoren wordt geadviseerd om naast een mammografie ook een MRI-scan te laten maken bij hun jaarlijkse kankerscreening. Er zij op gewezen dat het percentage vrouwen met een verhoogd risico relatief klein is.

2. Prostaatkanker

Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de mogelijke voordelen van screening op prostaatkanker versus de schade die wordt veroorzaakt door screening op prostaatkanker en de daaropvolgende behandeling. Daarom moeten mannen met hun arts praten om aanbevelingen te krijgen over het al dan niet overwegen van screening op prostaatkanker.

  • Mannen moeten met hun arts praten over screening op prostaatkanker na de leeftijd van 50 jaar.
  • Mannen van Afro-Amerikaanse afkomst, of mannen die een broer of vader hebben met prostaatkanker vóór de leeftijd van 65 jaar, moeten naar hun arts gaan en zich op hun 45ste laten screenen.
  • Prostaatkankerscreening omvat een prostaatspecifiek antigeen test, al dan niet vergezeld van een digitaal rectaal onderzoek. De frequentie van de screening hangt doorgaans af van het PSA-niveau.

3. Baarmoederhalskanker

  • Screening op baarmoederhalskanker moet plaatsvinden wanneer vrouwen 21 jaar worden. Vóór deze leeftijd moet geen screening worden overwogen.
  • Een uitstrijkje, ook wel cervicovaginaal uitstrijkje genoemd, moet eens in de drie jaar worden gemaakt bij vrouwen tussen 21 en 29 jaar. Zij moeten ook worden getest op het humaan papillomavirus als zij een abnormale uitslag van de Pap-test hebben. Zo niet, dan is een test op het humaan papillomavirus niet nodig.
  • Vrouwen tussen 30 en 65 jaar moeten eens in de vijf jaar een uitstrijkje en een humaan papillomavirustest ondergaan. Dit is wat artsen aanbevelen. Vrouwen tussen 30 en 65 jaar kunnen echter net zo goed kiezen voor een driejaarlijkse Pap-test.
  • Vrouwen van 65 jaar en ouder die de afgelopen tien jaar regelmatig negatief zijn gescreend op baarmoederhalskanker, hoeven geen verdere screening te ondergaan. Er hoeft dan geen verdere screening te worden overwogen. Vrouwen met een voorgeschiedenis van ernstig precancereus baarmoederhalsletsel moeten echter gedurende ten minste 20 jaar na de opsporing van dergelijke afwijkingen doorgaan met screening, zelfs als de screening na de leeftijd van 65 jaar wordt voortgezet.
  • Zelfs vrouwen die een HPV-vaccinatie hebben ondergaan, moeten de aanbevelingen voor screening op baarmoederhalskanker voor de respectieve leeftijdsgroepen blijven opvolgen.
  • Vrouwen die om andere redenen dan baarmoederhalskanker een totale hysterectomie (verwijdering van de baarmoeder en de baarmoederhals) hebben ondergaan, alsmede vrouwen zonder een voorgeschiedenis van screening op precancereuze laesies of een familiegeschiedenis van baarmoederhalskanker, mogen niet op kanker worden getest.

Anderzijds kunnen de termijnen voor de screening op baarmoederhalskanker voor sommige vrouwen met een medische voorgeschiedenis die verband houdt met orgaantransplantaties, humaan immunodeficiëntievirus, diethylstilbestrol, enz. afwijken van de bovengenoemde termijnen. In dat geval moeten deze vrouwen hun arts raadplegen voor een geschikt schema.

4. Longkanker

Mensen die het risico lopen longkanker te krijgen, hoeven zich niet op longkanker te laten testen. Mensen met een hoog risico, zoals zij die sigaretten roken, moeten echter worden gescreend op longkanker.

  • Screening op longkanker wordt aanbevolen voor mensen tussen 55 en 74 jaar, die gezond zijn, maar een rookverleden hebben van ten minste 30 rokersjaren, en die de afgelopen 15 jaar zijn gestopt met roken, of nog steeds roken.
  • Een pakjesjaar is een meeteenheid voor tabaksgebruik en verwijst naar het totale aantal pakjes sigaretten dat een persoon per dag verbruikt, vermenigvuldigd met het totale aantal jaren dat de persoon die sigaretten heeft gerookt. Met andere woorden, iemand die 30 jaar lang een pakje sigaretten per dag heeft gerookt, heeft een rookgeschiedenis van 30 pakjesjaren. Dit aantal is hetzelfde voor iemand die 15 jaar lang 2 pakjes sigaretten per dag heeft gerookt.
  • Longkanker wordt opgespoord met een low-dose chest CT scan (LDCT), die jaarlijks wordt uitgevoerd.

5. Rectale en colonkanker en poliepen

Mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder moeten de volgende kankerscreeningtests ondergaan om darmkanker, rectumkanker of poliepen op te sporen. Als dergelijke tests beschikbaar zijn, moet de eerste keuze uitgaan naar tests die zowel poliepen als kanker in een vroeg stadium kunnen opsporen.

  • Enkele van de aanbevolen tests die alleen kanker helpen opsporen:
    • De fecale immunochemische test wordt jaarlijks uitgevoerd door verschillende thuis verzamelde ontlastingmonsters te testen. Een enkele test in een kliniek is niet voldoende. Als de uitslag van de test positief is, moet de patiënt een colonoscopie ondergaan. (OR)
    • De DNA-test op ontlasting, die eens in de drie jaar wordt uitgevoerd. Als de uitslag van de test positief is, moet de patiënt een colonoscopie ondergaan. (OR)
    • Testen op occult bloed in de ontlasting door middel van een guaiac-test, waarbij verschillende thuis verzamelde ontlastingmonsters worden getest. Een enkele test in een kliniek is niet voldoende. Als de uitslag van de test positief is, moet de patiënt een colonoscopie ondergaan.
  • Enkele van de aanbevolen tests die kanker en poliepen helpen opsporen:
    • Een colonoscopie eens in de tien jaar. (OR)
    • Een virtuele colonoscopie of colonoscan, eens in de vijf jaar uitgevoerd. Als de uitslag van de test positief is, moet de patiënt een colonoscopie ondergaan. (OR)
    • Een bariumklysma met dubbel contrast, eens in de vijf jaar. Als de uitslag van de test positief is, moet de patiënt een colonoscopie ondergaan. (OR)
    • Een flexibele sigmoidoscopie, eens in de vijf jaar. Als de uitslag van de test positief is, moet de patiënt een colonoscopie ondergaan.

De screeningstijdlijnen voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor darmkanker (door genetische aanleg, familiegeschiedenis of andere risicofactoren) zullen afwijken van de bovenstaande tijdlijnen. Deze mensen moeten dan hun arts raadplegen en een kankerscreeningschema kiezen dat voor hen het meest geschikt is.

6. Baarmoederkanker / endometriumkanker

  • Vrouwen in de menopauze moeten hun arts raadplegen en zich informeren over de verschillende risico’s en symptomen van baarmoederkanker. Elke onverklaarbare vaginale bloeding moet direct aan een arts worden gemeld.
  • Als gevolg van een familiale of persoonlijke medische voorgeschiedenis moeten sommige vrouwen overwegen jaarlijks een endometriale biopsie te laten uitvoeren. Praat met uw arts over uw geschiedenis en maak een schema voor screenings.

——————
Ga terug naar de blog en ontdek andere artikelen.
PS: Met Doctena kunt u gratis online afspraken maken met duizenden artsen in Duitsland, Oostenrijk, België, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.

Over ons

Wij streven ernaar de patiëntenzorg te verbeteren door de communicatie tussen zorgverleners en patiënten te vereenvoudigen en te beveiligen. Met Doctena kunnen patiënten eenvoudig afspraken maken en kunnen zorgprofessionals veilig geautomatiseerde herinneringen versturen.

Medische afspraak nodig?

Dit kan interessant voor je zijn:

 • Focus op Dataveiligheid bij Doctena

  25 oktober, 2023

 • Online Booking System

  De voordelen van een online boekingssysteem voor dokters

  19 oktober, 2023

 • Say Goodbye to Patient No-Shows

  3 stappen om no-shows in uw praktijk te verminderen

  28 augustus, 2023

Klaar om aan de slag te gaan met Doctena?