Terug naar Blog

Medisch attest voor uw kinderen om te sporten

woensdag 26 september 2018 - forpatient

une-attestation-medicale-pour-vos-enfants-en-vue-de-la-pratique-dun-sport

Wilt u zich graag inschrijven bij een sportclub? Is uw kind van plan te gaan sporten? Ja? Mooi! Dan zult u onder andere een medisch attest nodig hebben! Onze gezondheid is onze grootste rijkdom en moet ook bepalen welke activiteiten we beoefenen.

Wat is een medisch attest?


Onder een ‘medisch attest’ of ‘doktersverklaring’ verstaan we over het algemeen een schriftelijke verklaring waarin een arts of een andere medisch gekwalificeerde zorgverstrekker het resultaat van het medisch onderzoek van een patiënt bevestigt. Het documenteert ook de gezondheidstoestand van een persoon. Voordat u uw kind inschrijft bij een sportclub is het raadzaam en zelfs van groot belang dat u een arts raadpleegt. Zo krijgt uw kind niet alleen toestemming om te gaan sporten, maar komt u ook meer te weten over zijn gezondheidstoestand.

Waarom is een medisch attest vereist voor wie wil sporten?


Met een medisch attest kan de sportclub bevestigen dat iemand geen enkele besmettelijke ziekte of infectie, psychische aandoening, drugsverslaving of andere gezondheidsproblemen heeft. U bent er ook zelf bij gebaat doordat het u toont in welke gezondheidstoestand uw kind verkeert en over welke opties u beschikt. Als uw kind al lid is van een sportclub, kan een medisch attest u bovendien helpen te bepalen welke zorg het op welk moment nodig heeft.
Het is algemeen geweten dat zowel kinderen als volwassenen aan het begin van elk sportseizoen een medisch attest moeten voorleggen. Zo kan de sportbeoefenaar officieel bevestigen hoe het gesteld is met zijn gezondheid om te voorkomen dat eventuele blessures of letsels verergeren. Na een hartstilstand of bij een aritmie, een gebroken rugwervel, hoofdletsel, een hersenschudding of diabetes is het bijvoorbeeld ronduit gevaarlijk om te sporten zonder toestemming van een arts. Er zijn echter zekere activiteiten die de patiënt wel mag beoefenen, mits hij bepaalde geneesmiddelen of een specifieke behandeling ontvangt. Als u precies weet hoe gezond uw kind of kinderen zijn, kunt u hen een optimale verzorging of meer aandacht bieden om hun welzijn te verbeteren en een aandoening te voorkomen of misschien zelfs hun leven redden. Aan iemand met een medisch probleem die zijn/haar medisch attest voorlegt aan de afgevaardigde van een club, kan deelname aan de sportactiviteiten worden verhinderd of toegestaan op voorwaarde dat een zekere behandeling wordt gevolgd.
Bij het medisch attest mag niet enkel de informatie die de sportclub nodig heeft centraal staan: het is ook belangrijk dat u zelf meer te weten komt over uw gezondheidstoestand. In Europa vragen de meeste erkende clubs in sporten als basketbal, voetbal, handbal, tennis, cricket en volleybal hun leden om met een officieel medisch attest aan te tonen dat ze in aanmerking komen om deel te nemen aan de sportactiviteiten van de club. Voor alle sportactiviteiten is immers fysieke of lichamelijke training vereist en die is niet mogelijk zonder een goede gezondheid.
In sommige gevallen zijn ook specifieke gezondheidscriteria van belang, zoals een oogonderzoek om een rijexamen af te leggen of om met een vliegtuig of helikopter te vliegen. Soms kan de aanvrager ook zelf informatie over de criteria aanreiken d.m.v. zelfonderzoek. Dat kan wanneer er geen artsen ter beschikking staan of wanneer de medische gegevens van de persoon niet toegankelijk zijn.

Hoe bekomt u een geldig medisch attest?


Om te bewijzen dat een medisch attest niet vervalst is, moet u een aantal tips in acht nemen:

  • Het attest moet leesbaar zijn en het handschrift van de arts bevatten.

  • Er mogen geen afkortingen of medische vaktaal in voorkomen

  • Het mag alleen feiten en waarnemingen bevatten die door de controlerende geneesheer zijn vastgelegd en het moet gestaafd worden

  • Er mogen enkel waarnemingen van de arts of verklaringen van de patiënt in worden opgenomen.


Ziezo, dat was het! Een aantal zaken die u absoluut moest weten over het medisch attest. Om het te bekomen, moet u natuurlijk eerst en vooral een afspraak maken met een arts voordat de competitie begint.Keer terug naar de blog en de andere artikels
PS: Doctena is een medische onlinereserveringsdienst en is beschikbaar in Oostenrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, en Zwitserland.
.

Share on