doctena-header-gdpr

Privacybeleid

Summary

Summary

Privacybeleid

Verklaring gegevensbescherming

Het verzamelen, verwerken en gebruiken (hierna "gebruiken") van gegevens is uitsluitend bedoeld om onze diensten te verlenen. Onze diensten zijn ontworpen om zo weinig mogelijk persoonlijke informatie te gebruiken. In deze context wordt onder "persoonsgegevens" verstaan alle individuele gegevens over een persoon of feitelijke omstandigheden van een identificeerbare natuurlijke persoon (de zogenaamde "betrokkene"). De volgende verklaringen over gegevensbescherming geven een beschrijving van welke soorten gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, wat er met deze gegevens gebeurt en hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van gegevens.

1. Algemene informatie over gegevensverwerking

1.1. Verantwoordelijke persoon (Verwerkingsverantwoordelijke)

Verantwoordelijk in de zin van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:

Startpagina: https://doctena.com, https://www.doctena.com

Doctena SA

Adres: 6 Rue Adolphe, 1855 Luxemburg, Luxemburg

Telefoon: +352 2040 4130

Fax: +352 2040 4131

E-mail: [email protected]

1.2. Naam en adres van de Gegevensverwerkingsfunctionaris

De gegevensverwerkingsfunctionaris is Kemal Webersohn van WS Datenschutz GmbH.

U kunt contact opnemen met WS Datenschutz GmbH via het volgende e-mailadres:

[email protected]

WS Datenschutz GmbH

Dircksenstraße 51

D-10178 Berlijn

https://webersohnundscholtz.de

1.3. Bescherming van uw gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de vereisten van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nageleefd door ons, en door externe dienstverleners die voor ons werken.

Indien wij samenwerken met andere bedrijven om onze diensten te verlenen, zoals e-mail- en serverproviders, zal dit alleen gebeuren na een uitgebreid selectieproces. In dit selectieproces wordt elke afzonderlijke dienstverlener zorgvuldig geselecteerd op zijn geschiktheid in termen van technische en organisatorische vaardigheden op het gebied van gegevensbescherming. Deze selectieprocedure wordt schriftelijk gedocumenteerd en er wordt alleen een overeenkomst over de opdracht tot gegevensverwerking (gegevensverwerkingsovereenkomst) gesloten indien de derde partij voldoet aan de vereisten van Art. 28 AGV.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen op speciaal beveiligde servers. Toegang daartoe is slechts mogelijk voor enkele speciaal gemachtigde personen. Onze website is SSL/TLS versleuteld, zoals te zien is aan de https:// aan het begin van onze URL.

Voor meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u ook terecht in ons Doctena Privacy Center: https://www.doctena.com/nl-nl/avg.

1.4. Wissen van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen als dit strikt noodzakelijk is. Zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt, worden de gegevens gewist volgens de bepalingen ten aanzien van wissing, tenzij wettelijke of contractuele regelgeving dit verbiedt.

2. Gebruik van gegevens op deze website en in logbestanden2.1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers tijdelijk elke toegang op in een logbestand. De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen totdat zij automatisch worden gewist:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en tijd van toegang
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Overgebrachte hoeveelheid gegevens
 • Bericht dat de gegevens goed zijn opgehaald
 • Detectiegegevens van de gebruikte browser en besturingssysteem

Wij of onze partners kunnen incidenteel aanvullende gegevens verwerken. Informatie vindt u hieronder.

2.2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt f) van de AGV. Ons rechtmatig belang is om onze website voor u toegankelijk te maken.

2.3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van deze gegevens dient: als doel om het gebruik van de website mogelijk te maken (totstandbrenging van de verbinding), systeemveiligheid, de technische administratie van de netwerkinfrastructuur, en om de website te optimaliseren. Het IP-adres wordt alleen geëvalueerd in geval van aanvallen op onze netwerkinfrastructuur of de netwerkinfrastructuur van onze internetprovider.

Bovendien hoeft u geen persoonsgegevens in te voeren als u onze website wilt gebruiken.

2.4. Duur van de opslag

Zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt, worden de gegevens gewist. Dit gebeurt zodra u onze website sluit. Onze hostingdienst kan gegevens gebruiken voor statistische doeleinden. Persoonsgegevens worden daartoe geanonimiseerd. Onze hostingdienst Amazon Web Services is gevestigd in Frankfurt, Duitsland. Wij zullen deze gegevens automatisch wissen na een periode van 15 dagen. Hieronder vindt u meer informatie over onze hostingdienstverlener.

2.5. Recht van bezwaar en wissing

De gegevensverwerking is noodzakelijk om de website te presenteren en om de werking van de website te garanderen. Daarom is bezwaar onmogelijk.

2.6. Amazon Web Services (AWS)

2.6.1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Onze website maakt gebruik van de diensten van de hostingprovider AWS. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, Luxemburg 1855, Luxemburg (een dochteronderneming van Amazon.com Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, VS).

AWS-hostingdiensten worden gebruikt om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databankdiensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van deze website.

Om de grootst mogelijke veiligheid van de gegevens te garanderen, hebben wij voor de dienstverlener AWS de serverlocatie in Frankfurt am Main gekozen.

Meer informatie over de gegevensbescherming van de dienstverlener vindt u hier: https://aws.amazon.com/de/privacy

2.6.2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is Art. 6 lid 1 s.1 lid punt f) van de AVG. Het is in ons rechtmatig belang om een veilige en stabiele website aan te bieden.

2.6.3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking vindt plaats om het gebruik van de website mogelijk te maken. Het dient de systeemveiligheid, het technisch beheer van de netwerkinfrastructuur, en de optimalisering van de website.

2.6.4. Duur van de opslag

Logbestandinformatie wordt opgeslagen om veiligheidsredenen (bv. Om misbruik of fraude op te helderen) en wordt verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is bereikt en er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan tegen het verwijderen. In de regel is dit na 15 dagen.

Gegevens die voor bewijsdoeleinden moeten worden bewaard, worden niet gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.

2.6.5. Recht van bezwaar en wissing

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is verplicht voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

Indien u in dit verband vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

2.7. Visual Online


2.7.1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Onze website maakt gebruik van de diensten van de internetdienstverlener Visual Online. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Visual Online S.A., Z.I. Weiergewan 6, rue Goell L-5326 Contern, Luxemburg.

Wij gebruiken Visual Online om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuurdiensten, computercapaciteit, gegevensopslag en databankdiensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van deze service.

Meer informatie over het privacybeleid van de dienstverlener vindt u hier: https://www.vo.lu/cvp

2.7.2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is Art. 6 lid 1 s.1 lid punt f) van de AVG. Het is in ons rechtmatig belang om een veilige en stabiele website aan te bieden.

2.7.3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking vindt plaats om ook na storingen, een foutloos gebruik van de website mogelijk te maken. Het dient dus de veiligheid van het systeem.

2.7.4. Duur van de opslag

Back-ups worden om veiligheidsredenen opgeslagen en worden gewoonlijk na 2 maanden gewist, tenzij wettelijke, contractuele of officiële voorschriften het wissen verhinderen.

2.7.5. Recht van bezwaar en wissing

Het verzamelen van gegevens door middel van een back-up is verplicht voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

Indien u in dit verband vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

2.8. 84codes

2.8.1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Onze website gebruikt de dienst CloudAMQP van gegevensverwerker 84codes. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: 84codes AB, Sveavägen 98 2tr, SE-113 50 Stockholm, Sweden.

De opslag en doorgifte van gegevens en andere verwerking van 84codes wordt gebruikt om te zorgen voor een ordelijke en veilige verwerking van alle verzoeken in de back-end. Wij gebruiken CloudAMQP om de Dienst van onze website aan te bieden, te onderhouden en te verbeteren.

Meer informatie over de gegevensbescherming van de dienstverlener vindt u hier: https://www.cloudamqp.com/legal/privacy_policy.htmlhttps://aws.amazon.com/de/privacy/

2.8.2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt f) van de AVG. Het is in ons rechtmatig belang om een veilige en stabiele website aan te bieden.

2.8.3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking vindt plaats om het gebruik van deze website mogelijk te maken. Het vergemakkelijkt onze systeembeveiliging, het technisch beheer van de netwerkinfrastructuur, alsmede de interconnectiviteit tussen de systemen die voor onze website worden gebruikt.

2.8.4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en er geen wettelijke of officiële bewaartermijnen bestaan die het wissen verhinderen.

2.8.5. Recht van bezwaar en wissing

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is verplicht voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

Indien u in dit verband vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

2.9. Open Telekom Cloud


2.9.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Wij maken gebruik van de diensten van de hostingprovider Open Telekom Cloud. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door T-Systems International GmbH, Hahnstraße 43d D-60528 Frankfurt am Main.

De hostingdiensten van Open Telekom Cloud worden gebruikt voor het verlenen van de volgende diensten: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, gegevensopslag en databankdiensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van deze service.

Verdere informatie over de gegevensbescherming van de dienstverlener vindt u hier: https://open-telekom-cloud.com/en/data-protection

2.9.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is Art. 6 lid 1 s.1 lid punt f) van de AVG. Het is in ons rechtmatig belang om een veilige en stabiele website aan te bieden.

2.9.3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking vindt plaats om het gebruik van de website mogelijk te maken. Het wordt gebruikt voor de systeemveiligheid, e-mailverzending, hosting van het systeem en netwerkinfrastructuur, alsmede de optimalisering van het internetaanbod.

2.9.4. Duur van de gegevensopslag

Logbestandinformatie wordt opgeslagen om veiligheidsredenen (bv. Om misbruik of fraude op te helderen) en wordt verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is bereikt en er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan die deze verwijdering verhinderen. In de regel is dit na 15 dagen.

Gegevens die voor bewijsdoeleinden moeten worden bewaard, worden niet gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.

2.9.5. Recht van bezwaar en wissing

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen bezwaar mogelijk van de kant van de gebruiker.

Indien u in dit verband vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

3. Gebruik van cookies


3.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt. Hierdoor vloeit informatie naar ons of naar de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren op of virussen overbrengen naar uw computer. Cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm te analyseren en in het algemeen om onze website functioneel te houden. De volgende gegevens kunnen worden doorgegeven:

 • Frequentie van websitebezoeken
 • De functies van de website die u gebruikt
 • Uw cookie-instellingen

Bij het betreden van deze website informeert onze cookiebeheerder u over het gebruik van cookies op deze website en vraagt u om uw toestemming voor het gebruik van cookies. Tevens wordt u gewezen op de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze website.


Notitie over gegevensverwerking in de VS door Facebook, Google:


Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u ermee in dat uw gegevens in de VS worden verwerkt overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV. Volgens het EhvJ is de gegevensbeschermingsnorm in de VS ontoereikend en bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk ook zonder enig rechtsmiddel. Indien u alleen toestemming geeft voor het plaatsen van essentiële cookies, vindt de doorgifte niet plaats. De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.


3.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens door cookies, die niet alleen de functionaliteit van onze website dienen, is Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor cookies, die alleen de functionaliteit van deze website dienen, is Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt f) van de AVG.

3.3. Doel van de gegevensverwerking

Onze rechtmatige belangen zijn om u een werkende websiteverbinding te bieden en een comfortabel gebruik van deze website te garanderen. Ook moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om voorkomende veiligheids- en beveiligingsproblemen op te lossen, en om de stabiliteit van het systeem te waarborgen.

De gegevensverwerking vindt plaats om een statistische evaluatie van onze website mogelijk te maken.

3.4. Duur van de opslag

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies. De omvang en functie van elk van deze systemen worden hieronder toegelicht:

 • Voorbijgaande cookies (zie a)
 • Permanente cookies (zie b)


a) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit geldt met name voor sessiecookies waarin uw sessie-ID wordt opgeslagen, en waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan uw sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

b) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

Meer informatie over het type en de opslagduur van de afzonderlijke cookies kunt u vinden in de Cookie Manager. U kunt toegang krijgen door te klikken op het blauwe vingerafdruk icoon in de linkerbenedenhoek van onze website.

3.5. Recht van bezwaar en wissing

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking door middel van cookies, die niet alleen de functionaliteit van de website dienen, in te trekken. Bovendien plaatsen wij geen cookies zolang u er niet mee heeft ingestemd dat cookies worden geplaatst wanneer u de site bezoekt. Op die manier kunt u de gegevensverwerking via cookies op onze website verhinderen. U kunt de cookies ook te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. Wij wijzen u erop dat u dan wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Het plaatsen van cookies kan ook te allen tijde worden verhinderd door passende instellingen in uw internetbrowser.

3.6. CookieFirst


3.6.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Cookie First dient voor de praktische uitvoering van de AGV en andere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website en de integratie van analytische hulpmiddelen door middel van toestemming. Indien u toestemming geeft via de cookiebanner, worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Uw IP-adres
 • Details van uw toestemming
 • URL van de toestemmingswebsite
 • Datum en tijd van toestemming
 • Datum en tijd van de laatste toegang tot de pagina


De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: CookieFirst by Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam, Nederland.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking, kunt u terecht op: https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/.


3.6.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt c) AGV.

3.6.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de dienst om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om de volledige werking van onze website wettelijk te garanderen.


3.6.4. Duur van de opslag

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de controle, tenzij wettelijke voorschriften een langere bewaring van de gegevens voorschrijven. Van de kant van CookieFirst zal uw toestemming na 12 maanden worden verwijderd.

3.6.5. Recht van bezwaar en wissing


Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de cookiebanner is verplicht voor de werking van de website. Indien u in dit verband vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

U kunt de via CookieFirst gegeven toestemming intrekken door het desbetreffende cookie met de naam "cookiefirst-cookieconsent" te verwijderen.

4. Online afspraak maken


4.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

U kunt op onze website afspraken maken met artsen. Daartoe is het noodzakelijk dat u persoonlijke gegevens invult op het afsprakenformulier. Hiervoor worden in ieder geval de volgende gegevens verzameld:

 • Naam (identificatie)
 • Geslacht (identificatie)
 • Geboortedatum (identificatie)
 • E-mailadres (mogelijkheid om de afspraak te verzetten en de arts in staat te stellen inlichtingen in te winnen)
 • Gsm-nummer (verificatie van afspraak)
 • Soort klantenrelatie (nieuwe patiënt/bestaande patiënt)
 • Reden voor behandeling (uitvoering van behandeling)


Afhankelijk van de reden voor de behandeling en de configuraties van de arts kunnen de volgende aanvullende gegevens worden verzameld:

 • Verzekeringsgegevens (in het geval van door de verzekering gedekte behandelingen).
 • Betalingsgegevens (voor behandelingen waarvoor moet worden betaald)
 • Toestemming voor aanvullende afspraken met de arts of therapeut
 • Adres (voor thuisbezoeken)


U kunt de volgende gegevens optioneel invullen:

 • Bericht aan de arts

De gegevens die u in het afsprakenformulier verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het afspreken en uitvoeren van uw behandeling door de door uw gekozen arts en worden in principe niet aan derden doorgegeven.


Zij worden gebruikt voor afspraakcontrole, uw identificatie met de gekozen arts, de succesvolle uitvoering van de afgesproken behandeling en de aanmaak en het bijhouden van uw medisch dossier door de arts.

Tijdens het boekingsproces ontvangt u een sms met een code op het door u opgegeven gsm-nummer om uw afspraak te verifiëren. Deze code kunt u invoeren op het afsprakenformulier. U ontvangt ook een bevestiging van de afspraak en een herinnering van de gemaakte afspraak één dag voordat deze plaatsvindt via sms en e-mail.


4.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


Indien de betrokkene verplichte persoonsgegevens invoert in het afsprakenformulier, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt b) AGV. Indien de gebruiker echter ook persoonsgegevens invoert in het facultatieve invoerveld, is de gegevensverwerking gebaseerd op Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.


4.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend met het oog op het boeken van uw afspraak en om een passende behandeling door de arts mogelijk te maken.


4.4. Duur van de opslag

De gegevens worden door de arts gewist zodra het doel van de opslag niet langer vereist is en er geen wettelijke of regelgevende bewaartermijnen bestaan die in strijd zijn met de wissing.


4.5. Recht van bezwaar en wissing

Indien u de persoonsgegevens die u tijdens het boekingsproces heeft verstrekt, wenst te wijzigen, te corrigeren of te wissen, kunt u contact opnemen met ons Doctena DSGVO Data Protection Center op https://www.doctena.com/gdpr.


4.6. SMS – Leveringsdienstverleners


4.6.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Wij gebruiken meerdere dienstverleners voor het verzenden van sms. Sms worden verzonden als onderdeel van de verificatie van uw mobiele nummer in het boekingsproces, alsmede voor afspraakherinneringen. De volgende verkeersgegevens kunnen daarbij door onze dienstverleners worden verzameld:

 • Telefoonnummer van de persoon die de sms ontvangt
 • Tijd van versturen
 • Invoertijd
 • Aankomststatus
 • En de inhoud van het bericht.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door:

4.6.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt b) AGV.

4.6.3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om uw gsm-nummer te verifiëren als onderdeel van het boekingsproces, en om u te herinneren aan de afspraak die u heeft geboekt.


4.6.4. Duur van de opslag


De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt en er geen wettelijke of contractuele regelgeving bestaat die de verwijdering verhindert.


4.6.5. Recht van bezwaar en wissing

U heeft te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem voor dit doel contact op met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.


5. Contact

5.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Via onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen via e-mail of via het contactformulier. Voor de beantwoording van het verzoek zijn andere gegevens nodig, die automatisch worden opgeslagen voor verwerking. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven. De volgende gegevens zijn nodig om uw verzoek te verwerken:

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Type verzoek
 • Telefoonnummer

Verder kunt u de volgende gegevens optioneel invullen:

 • Bericht
 • Toestemming voor het toezenden van reclamemateriaal


5.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag hangt af van Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt b) AGV.


5.3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invulformulier wordt uitsluitend gebruikt voor de behandeling van het contactverzoek.


5.4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt en er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen bestaan die de verwijdering verhinderen.


5.5. Recht van bezwaar en wissing

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die in de loop van het contact zijn opgeslagen, zullen worden gewist.


5.6. Postmark

5.6.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Onze systeem-e-mails, zoals de bevestiging van uw inschrijving of de herinnering aan een afspraak, worden verzonden door “Postmark”, een e-maildienstverlener. De persoonsgegevens worden verwerkt door: AC PM, LLC, 1 North Dearborn St, 5th Floor
Chicago, IL 60602, VS.

Postmark verwerkt ons en uw e-mailadres, het onderwerp van de e-mail en het IP-adres van onze website als zogenaamde berichtmetadata. Terwijl Postmark de e-mail verzendt, verwerkt het ook de inhoud van de e-mail zelf. Doctena draagt er zorg voor geen persoonlijke of vertrouwelijke medische gegevens in het e-mailbericht op te nemen.

Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en de IT- en gegevensbeveiliging van Postmark. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Wildbit, het bedrijf achter Postmark. In deze overeenkomst verbindt Wildbit zich ertoe de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze gegevens te verwerken volgens haar regelgeving en ze niet te delen met onbevoegde derden. U kunt het privacybeleid van Wildbit hier bekijken: https://wildbit.com/privacy-policy. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Postmark kunt u hier terecht: https://postmarkapp.com/eu-privacy#summary.

5.6.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Deze gegevensverwerking heeft als rechtsgrondslag Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt f) van de AVG. Het is ons rechtmatig belang om uw identiteit te verifiëren als onderdeel van het registratieproces, om u te informeren over uw geboekte afspraak en om u de gelegenheid te geven deze te wijzigen.

De verwerking van gegevens in het kader van de nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.


5.6.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Postmark als verwerker om een efficiënt beheer en een betrouwbare aflevering van onze systeeme-mails te garanderen.


5.6.4. Duur van de opsla

Postmark verklaart dat het de hierboven als metagegevens van het bericht beschreven persoonsgegevens, alsmede het bericht zelf, gedurende 45 dagen bewaart om het oplossen van problemen bij de verwerking en de levering te vergemakkelijken.

5.6.5. Recht van bezwaar en wissing

Het verzenden van e-mails is noodzakelijk voor onze dienst van afspraakreservering en registratie. Daarom is bezwaar onmogelijk.

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken. Neem hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming of gebruik de opt-out link in onze nieuwsbrief. U kunt zich ook afmelden voor herinneringen per e-mail via uw voorkeuren, als u een geregistreerde gebruiker bent.


5.7. Zendesk Support & Chat


5.7.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerkin

Wij gebruiken de diensten van Zendesk voor het beheer van ondersteuningsverzoeken en als live chat op sommige delen van onze website. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Voor dit doel plaatst Zendesk cookies die de herkenning van de internetbrowser van de websitebezoeker mogelijk maken, zodat individuele chatgebruikers kunnen worden onderscheiden. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Chatgeschiedenis
 • Ticketinformatie (verzoek)
 • Naam
 • IP-adres
 • Land
 • Bezochte pagina's
 • Duur van het bezoek aan de pagina's
 • Verdere persoonlijke informatie, afhankelijk van de verstrekte informatie (bv. e-mailadres, telefoonnummmer)
 • Browsertype
 • Systeemtaal
 • Browserversie
 • Apparaattype

Het privacybeleid van onze ticketsysteemprovider Zendesk vindt u hier: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/

5.7.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De gegevensverwerking vindt plaats overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt b) AGV en dient om uw vragen over onze dienst te beantwoorden in het kader van de (pre)contractuele relatie.


5.7.3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is om de gebruikers van onze website een directe en snelle communicatiemogelijkheid te bieden.

De verwerking van de in het chatvenster ingevoerde gegevens wordt uitsluitend gebruikt om uw vragen te beantwoorden.


5.7.4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt en er geen wettelijke of contractuele regelgeving bestaat die de verwijdering verhindert. Voor klanten is dit meestal het geval, als hun contract met ons eindigt.

5.7.5. Recht van bezwaar en wissing

U heeft te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem voor dit doel contact op met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.6. Online betalen


6.1. Stripe


6.1.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Wij bieden Stripe aan als betalingsservice voor patiënten om artsen vóór de afspraak te betalen. Met Stripe kunt u gebruik maken van de betalingsinformatie die is opgeslagen in uw Stripe-account om snel en veilig aankopen te doen. Om de betalingsdienst via Stripe te gebruiken, is voorafgaande registratie vereist. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Stripe Payments Europe Ltd (dochteronderneming van Stripe Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, VS).

De gegevensverwerking door Stripe vindt alleen plaats voor afspraken waarvoor online betalingen moeten worden verricht. De door Stripe verzamelde informatie omvat:

 • Betalingsmethode
 • Informatie over de betalingsmethode (bv. krediet- of debetkaartnummer of bankrekeninggegevens)
 • Aankoopbedrag

Voor verschillende betalingsmethoden kunnen verschillende categorieën gegevens moeten worden verzameld. De betalingsmethodegegevens die Stripe verzamelt, hangen af van de betalingsmethode die u kiest. Wanneer u een transactie voltooit, kan Stripe verder ontvangen:

 • Naam
 • E-mailadres,
 • Factuur- of verzendingsadres
 • en in sommige gevallen uw transactiegeschiedenis om u te verifiëren.

Op webpagina's van artsen die deze betaalmethode hebben ingeschakeld, kan de beveiligde Stripe-widget cookies in uw browser opslaan die worden gebruikt voor fraudepreventie.

Voor meer informatie, kunt u Stripe's privacybeleid bekijken: https://stripe.com/en-lu/privacy


6.1.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Onze rechtsgrondslag is gebaseerd op Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt b) AGV.


6.1.3. Doel van de gegevensverwerking

De doorgifte van de gegevens is noodzakelijk om misbruik te voorkomen. Wij informeren u dat Stripe de persoonsgegevens kan doorgeven aan kredietagentschappen. Dit komt omdat Stripe zich het recht voorbehoudt om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren.


6.1.4. Duur van de opslag

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is om uw betaling te verwerken en u te factureren. Als u een Stripe-gebruiker bent, bewaart Stripe uw persoonsgegevens zolang de diensten aan u worden verleend. De gegevens zullen dan worden gewist, tenzij er regelgevend, contractuele of wettelijke bewaarplichten zijn die het wissen verhinderen.


6.1.5. Recht van bezwaar en wissing

De gegevensverwerking is verplicht om uw betaling via Stripe te kunnen verwerken, en kan daarom niet achterwege blijven als u voor deze betaalmethode heeft gekozen. Er is dus geen opt-out-optie.7. Beoordeling via Trustpilot


7.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van de diensten van Trustpilot. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, DK-1112 Copenhagen K, Denemarken.

Wij gebruiken Trustpilot om geregistreerde patiënten de mogelijkheid te geven hun via Doctena geboekte afspraak te beoordelen. Na de geboekte afspraak heeft een patiënt met een Doctena account de mogelijkheid om een beoordeling in te dienen bij Trustpilot door op een verificatielink te klikken die de Trustpilot website in het beoordelingsdialoogvenster opent. Dit is een unieke link die alleen versleutelde gegevens bevat. Trustpilot zelf ontvangt geen informatie over de patiënt van Doctena. Om een beoordeling aan Trustpilot te kunnen geven, moet de patiënt akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Trustpilot. De beoordeling kan dan worden weergegeven op de pagina van de betreffende arts of behandelaar.

Trustpilot verzamelt alleen persoonsgegevens in het kader van de klantenaccount, waarmee patiënten hun beoordeling in de toekomst kunnen aanpassen.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking, kunt u terecht op: https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms.7.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.7.3. Doel van de gegevensverwerking


Deze gegevensverwerking maakt een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling van de door de arts geleverde diensten door de patiënt mogelijk. Deze informatie kan door uw arts en Doctena in ruwe of samengevoegde vorm worden gebruikt om de geleverde diensten publiekelijk te promoten en dient als leidraad voor andere patiënten.7.4. Duur van de opslag

De door u verstrekte persoonsgegevens, inclusief uw beoordelingen, worden bewaard zolang u een Trustpilot account heeft, of zolang als nodig is om u te voorzien van de diensten. Als u ervoor kiest om uw gebruikersaccount te verwijderen, zal Trustpilot een logboek opslaan met de volgende informatie: uw naam, e-mailadres en de datum van de verwijdering van uw account. Trustpilot zal het logboek drie jaar lang bewaren. In sommige gevallen, zelfs als u uw Trustpilot-account verwijdert, kan Trustpilot bepaalde informatie bewaren die zij volgens de wet moeten bewaren of als rechtmatige belangen hiertoe dwingen. Redenen waarom Trustpilot sommige gegevens langer kan bewaren zijn onder andere (maar niet beperkt tot) beveiliging, preventie van fraude en misbruik van het platform, het voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten, en het verdedigen van hun rechtmatige zakelijke belangen.


7.5. Recht van bezwaar en wissing


U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken, zie Art. 7 AGV. Intrekken van toestemming wordt van kracht op het tijdstip waarop zij wordt uitgesproken. De intrekking zal in werking treden voor de toekomst. Neem voor dit doel contact op met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om uw beoordelingen zelf te verwijderen of te bewerken via uw klantenaccount op Trustpilot.


8. Registratie op de website


8.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Als patiënt kunt u een gebruikersaccount registreren op onze website. Daartoe dient u uw persoonsgegevens in te vullen op het registratieformulier. Hiervoor worden in ieder geval de volgende gegevens verzameld:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Informatie over de vraag of de persoon een medisch vertegenwoordiger is


Eenmaal geregistreerd kan de gebruiker facultatief de volgende gegevens opgeven:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gsm-nummer
 • Adres
 • / Identificatienummer


8.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


Indien de betrokkene verplichte persoonsgegevens invoert in het registratieformulier, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt b) AGV. Indien de gebruiker echter ook persoonsgegevens invoert in het facultatieve invoerveld, is de gegevensverwerking gebaseerd op Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.


8.3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitsluitend gebruikt om uw registratie te voltooien en uw Doctena-account te organiseren.8.4. Duur van de opslag


De gegevens worden gewist zodra het doel van de opslag niet langer vereist is. Dit is het geval als u uw account verwijdert en er geen wettelijke of regelgevende bewaartermijnen bestaan die in strijd zijn met de wissing.8.5. Recht van bezwaar en wissing


Tijdens en na de registratie staat het de betrokkene vrij zijn persoonsgegevens te wijzigen, te corrigeren of te wissen.


9. Koppelingen naar sociale media

Wij hebben socialemediaplatforms via koppelingen in onze diensten geïntegreerd, wat ertoe kan leiden dat de aanbieder van sociale media gegevens van u ontvangt. Als u op de link naar de sociale media klikt, wordt de website van de desbetreffende aanbieder van sociale media geladen. Door via onze diensten de website van de desbetreffende aanbieder van sociale media te laden, worden de desbetreffende referentiegegevens doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder van sociale media. De aanbieder van sociale media ontvangt daardoor de informatie dat u ons heeft bezocht.


Nota over gegevensverwerking naar de Verenigde Staten:

Als u op een link van een sociale media klikt, kunnen gegevens over u worden verwerkt door de respectieve aanbieder in de Verenigde Staten. Volgens het Europese Hof van Justitie is de gegevensbeschermingsnorm in de Verenigde Staten ontoereikend en bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk ook zonder enig rechtsmiddel. Voor zover u niet op de links van de sociale media-aanbieders klikt, vindt er geen gegevensoverdracht plaats.

Verdere informatie over gegevensverwerking door de aanbieders van sociale media vindt u hier:


Facebook, Instagram: https://www.facebook.com/policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy


10. Tracking en analyse

Voor de voortdurende verbetering van onze website maken wij gebruik van de volgende tracking- en analyse-instrumenten. Hieronder vindt u informatie over welke persoonsgegevens in elk geval worden verwerkt en hoe u de respectieve dienstverleners kunt bereiken:


10.1 Google Analytics


10.1.1 Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst voor het analyseren van de toegang tot websites van Google Inc. ("Google") die ons helpt onze website te verbeteren. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en voor Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS).

Cookies stellen ons in staat uw gebruik van onze website te analyseren. De aldus verzamelde informatie is:

 • IP-adres
 • Tijd van toegang
 • Duur van toegang


De informatie wordt doorgegeven naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De evaluatie van uw activiteiten op onze website wordt aan ons doorgegeven in de vorm van rapporten. Google mag de verzamelde informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Google trackingcodes van ons internetaanbod gebruiken de functie “_anonymizeIp ()”, waardoor IP-adressen alleen verkort worden verwerkt, om een mogelijk direct persoonlijk verband met u uit te sluiten. Onder https://www.google.de/intl/de/policies/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html vindt u meer over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google Analytics.

10.1.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking


De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.


10.1.3. Doel van de gegevensverwerking

Door de gegevens te verwerken, kunnen wij analyseren hoe onze website wordt gebruikt, zodat wij deze voor onze gebruikers kunnen verbeteren.

10.1.4. Duur van de opslag

De gegevens worden 26 maanden na uw laatste websitebezoek gewist.

10.1.5. Recht van bezwaar en wissing

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Dit treedt in werking voor de toekomst, zie Art. Neem voor dit doel contact op met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics cookies installeert door uw browser in te stellen of door geen toestemming te geven in de cookiebeheerder. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Google Analytics kan ook worden uitgeschakeld en beheerd door middel van browser-extensies, bv. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.10.2. Google Tag Manager


10.2.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij websitetags via één interface kunnen beheren (inclusief Google Analytics en andere Google-marketingdiensten op onze website). De tag manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers. Voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers verwijzen wij naar de details van de Google-diensten. Het gebruikersbeleid van Google Tag Manager kunt u hier bekijken: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html11. Hulpmiddelen voor reclame en marketing

Op onze website zijn ook hulpmiddelen opgenomen om ervoor te zorgen dat onze website tijdens een zoekopdracht op internet aan u wordt getoond, in de vorm van een relevant zoekresultaat of als advertentie. De programma's die in verband met onze website worden gebruikt, worden hieronder beschreven:


11.1. LinkedIn

11.1.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Wij hebben LinkedIn-componenten in de website geïntegreerd. LinkedIn is te bereiken via de knop rechtsonder op de website. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085, VS. Indien een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont en LinkedIn persoonsgegevens verwerkt, is de verantwoordelijke persoon: LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.


Als de gebruiker op de LinkedIn-knop klikt, wordt de website van LinkedIn geopend. Door de LinkedIn-website via onze website te bezoeken, ontvangt LinkedIn de informatie dat de gebruiker de website heeft bezocht. De door LinkedIn gebruikte plug-ins vindt u op: https://developer.linkedin.com/plugins en https://legal.linkedin.com/api-terms-of-use

Als de gebruiker op het moment dat hij onze website bezoekt, tegelijkertijd is ingelogd via een LinkedIn-account (ongeacht of het zijn eigen LinkedIn-account is), krijgt LinkedIn meer informatie over welke pagina's de gebruiker heeft bezocht. LinkedIn verzamelt deze informatie, dus is er een theoretische mogelijkheid om die informatie te koppelen aan het LinkedIn-account. Voor meer informatie over privacy op LinkedIn, verwijzen wij naar het volgende LinkedIn gegevensbeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

11.1.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.

11.1.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van sociale media om ons bedrijf te promoten. Wij willen u ook de mogelijkheid bieden om via onze website met sociale media te communiceren.

11.1.4. Duur van de opslag

Volgens LinkedIn verwijdert de dienst alle persoonsgegevens wanneer u uw account verwijdert. Plug-in gegevens kunnen langer worden opgeslagen. Deze zullen alle in anonieme of samengevoegde vorm worden verwerkt.

11.1.5. Recht van bezwaar en wissing

Om deze vorm van verwerking te voorkomen, dient de gebruiker uit te loggen bij LinkedIn en alle cookies te verwijderen voordat hij onze website bezoekt. Andere instellingen en het niet akkoord gaan met het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden, zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van LinkedIn of via de VS-pagina of de EU-pagina van LinkedIn. De instellingen zijn onafhankelijk van het platform, ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten.


12. Andere hulpmiddelen van derden

Wij maken ook gebruik van externe leveranciers om ons te helpen met het aspect en de functionaliteit van de site. Deze staan hieronder:


12.1. Cloudinary

12.1.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Wij gebruiken Cloudinary om de levering en presentatie van afbeeldingen op onze website te optimaliseren. Uw IP-adres wordt daarbij aan Cloudinary doorgegeven. De persoonsgegevens worden verwerkt door: Cloudinary Inc., 111 W Evelyn Ave Suite 206, Sunnyvale, California 94086, VS.

Voor meer informatie over privacy op Cloudinary, verwijzen wij naar hun gegevensbeleid: https://cloudinary.com/privacy.

12.1.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Het is ons rechtmatig belang om u de foto's op onze website op een snelle en gebruiksvriendelijke manier te tonen.


12.1.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Cloudinary om een snelle laadtijd en een goede presentatie van afbeeldingen op onze website te garanderen.


12.1.4. Duur van de opslag

Zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij wettelijke of contractuele regelgeving de verwijdering dit verbiedt.

12.1.5. Recht van bezwaar en wissing

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken. Neem voor dit doel contact op met onze gegevensverwerkingsfunctionaris of [email protected].


12.2. Google ReCaptcha


12.2.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Wij gebruiken Google reCAPTCHA om ons te beschermen tegen buitensporige spam. Dit programma is ontworpen om er zeker van te zijn dat de vragensteller een mens is en geen geautomatiseerd programma.

De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en voor Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google registreert automatisch het IP-adres, de plaats van toegang en het tijdstip van toegang. Daarnaast wordt het gedrag van de websitebezoeker geanalyseerd op basis van verschillende kenmerken (bijvoorbeeld de tijd die de bezoeker op de website doorbrengt, de gemaakte muisbewegingen, cookies die zijn opgeslagen in de browsergeschiedenis). Deze analyse door Google begint automatisch zodra u een pagina oproept die gebruik maakt van Google reCAPTCHA, indien u vooraf toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google reCAPTCHA.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden in het privacybeleid van Google en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy op https://policies.google.com/technologies/partner-sites en https://www.google.com/recaptcha.


12.2.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.

12.2.3. Doel van de gegevensverwerking

Via Google reCAPTCHA verzekeren wij ons er van dat er natuurlijke personen met een potentieel belang achter de verzoeken zitten. Door het aantal verzoeken op deze manier te beperken, kunnen wij sneller en efficiënter op individuele verzoeken reageren en tegelijkertijd onze website beveiligen tegen automatisch verspreide malware.


12.2.4 Duur van de opslag

Wij verwerken persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is. Zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt, worden de gegevens gewist volgens de bepalingen ten aanzien van wissing, tenzij wettelijke of contractuele regelgeving dit verbiedt.


12.2.5. Recht van bezwaar en wissing


U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken, zie Art. 7 AGV. Intrekken van toestemming wordt van kracht op het tijdstip waarop zij wordt uitgesproken. De intrekking zal in werking treden voor de toekomst. Neem voor dit doel contact op met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.


12.3. MapBox


12.3.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking


Deze website maakt gebruik van het Maps-product van MapBox Inc. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en voor Zwitserland wordt uitgevoerd door: MapBox Inc, 740 15th St Nw Suite 500 Washington, DC 20005, VS.

Wij gebruiken MapBox om op locatie naar een arts te zoeken en om de locatie van een arts op een kaart weer te geven. Bij gebruik laadt uw browser de vereiste geo-informatie in uw browsercache om de beschikbare afdelingen op een kaart weer te geven. Daartoe moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van MapBox. Hierdoor verkrijgt MapBox de kennis dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen en welke kaart wordt weergegeven.

Het privacybeleid van MapBox vindt u op https://www.mapbox.com/legal/privacy.


12.3.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt a) AGV.


12.3.3. Doel van de gegevensverwerking

Met MapBox kunt u gemakkelijker een arts of behandelaar bij u in de buurt vinden en ook op verschillende manieren met de locatie omgaan, zoals routeplanning.


12.3.4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt en er geen wettelijke of contractuele regelgeving bestaat die de verwijdering verhindert. In de regel is dit na 7 dagen.


12.3.5. Recht van bezwaar en wissing


U heeft de mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken. Neem voor dit doel contact op met onze gegevensverwerkingsfunctionaris.12.4. Typeform

12.4.1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Het Doctena Privacy Center, waar u terecht kunt met vragen over gegevensbescherming, wordt gehost door Typeform. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: TYPEFORM SL, c/ Bac de Roda, 163 (lokaal), 08018 Barcelona, Spanje.

Voor dit doel worden de volgende gegevens verwerkt:

 • IP-adres


Optioneel worden ook de volgende gegevens verwerkt:

 • Verzoek
 • Relatie met Doctena (patiënt, arts [klant/geen klant])
 • Betrokken portal
 • Naam
 • E-mailadres
 • Soort bericht


Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met Typeform. Typeform is ISO27001 en SOC2 gecertificeerd. U kunt het AV-contract en het privacybeleid van Typeform hier bekijken: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/?typeform-source=www.typeform.com.


12.4.2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 p.1 lid punt f) van de AVG. Ons rechtmatig belang is gebaseerd op het garanderen van de stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van het Privacy Center via een beveiligde dienstverlener. Bovendien voldoen wij zo aan onze verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming overeenkomstig Art. 6 ABs. 1 sub. 1 lid punt c) AGV.


12.4.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de door Typeform gehoste formulieren om onze gebruikers uitgebreide en duidelijke informatie te verstrekken voor hun vragen in verband met gegevensbescherming.


12.4.4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking is verwezenlijkt en er geen wettelijke of contractuele regelgeving bestaat die de verwijdering verhindert.


12.4.5. Recht van bezwaar en wissing

U heeft te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem voor dit doel contact met ons op.
13. Dienstverleners uit derde landen

Om onze diensten te kunnen verlenen, maken wij gebruik van de ondersteuning van dienstverleners uit derde landen (niet-EU-landen). Om in dit geval de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, sluiten wij met elke zorgvuldig gekozen dienstverlener verwerkingscontracten. Al onze verwerkers bieden voldoende garanties om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Onze gegevensverwerkers in derde landen zijn ofwel gevestigd in een land met een adequaat niveau van gegevensbescherming (Art. 45 AGV) ofwel zij bieden passende waarborgen (art. 46 AGV).

Geschikt beschermingsniveau: De provider komt uit een land waarvan het niveau van gegevensbescherming door de EU-Commissie is erkend. Zie voor meer informatie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Europese standaard contractclausules: Onze provider heeft zich onderworpen aan de modelcontractbepalingen van de EU om een veilige gegevensoverdracht te waarborgen. Zie voor meer informatie: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

Bindende ondernemingsvoorschriften: Artikel 47 van de AGV voorziet in de mogelijkheid om gegevensbescherming te waarborgen bij de doorgifte van gegevens naar een derde land via bindende ondernemingsvoorschriften. Deze worden onderzocht en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming in het kader van de conformiteitstoetsing overeenkomstig Art. 63 AGV.

Toestemming: Bovendien zal een doorgifte van gegevens naar een derde land zonder passend beschermingsniveau alleen plaatsvinden indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven overeenkomstig Art. 49 sec. 1 lid punt a) AVG.
14. Uw rechten


U heeft de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:


14.1. Recht om een gegeven toestemming in te trekken (Art. 7 AGV)

Indien u toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit zal gevolgen hebben voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons gedurende de tijd nadat u uw toestemming heeft ingetrokken. Indien u uw toestemming wilt intrekken, kunt u ons persoonlijk of schriftelijk contacteren.


14.2. Recht van inzage (Art. 15 AGV)

U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen tot die persoonsgegevens en tot de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in landen buiten de EU of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • alle beschikbare informatie over de bron van uw persoonsgegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in Art. 22 leden 1 en 4 AGV, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

In het geval van een dergelijk verzoek moet u voldoende informatie over uw identiteit verstrekken om aan te tonen dat het verzoek betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens.14.3. Recht op rectificatie en wissing (Art. 16, 17 AGV)


U heeft het recht om van ons onverwijld rectificatie en vervollediging van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

U kunt ook de wissing van u betreffende persoonsgegevens verzoeken wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig Art. 6 lid 1, s. 1 lid punt a), of Art. 9 lid lid 2, punt a) AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking, overeenkomstig Art. 21 lid 1 AVG en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 lid 2 AGV;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke neergelegde verwerkingsverplichting die op ons rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in Art. 8 lid 1.


Wanneer wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn deze op grond van Art. 17 lid 1 AVG te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.


Deze rechten zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op ons rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig Art. 9 lid 2 punten h) en i), en Art. 9 lid lid 3 AGV;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig Art. 89 lid 1 AGV, voor zover het bovenstaande bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.14.4. Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AGV)


U heeft het recht van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u heeft overeenkomstig Art. 21 lid 1 AGV bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking op grond van de bovenstaande bepalingen is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Indien een beperking van de verwerking is verkregen, wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.14.5. Recht op informatie (Art. 19 AGV)


Indien u aan ons uw recht op rectificatie, wissing of beperking van gegevensverwerking heeft doen gelden, zullen wij iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis stellen van elke rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft ook het recht om te weten welke ontvangers uw persoonsgegevens hebben gekregen.


14.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AGV)


U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Verder heeft u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien

 • de verwerking berust op toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 s., 1 lid punt a), AGV of Art. 9 lid 2, punt a) AGV, of op een overeenkomst overeenkomstig Art. 6 lid 1 s. 1 lidpunt b) AVG; en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dat recht geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend.

14.7. Recht van bezwaar (Art. 21 AGV)


Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een gerechtvaardigd belang (Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt f) AVG, kunt u bezwaar maken tegen de bewerking. Hetzelfde is van toepassing indien de gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 s. 1 lid punt e).

In dat geval vragen wij u ons de redenen mee te delen waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken. Op basis daarvan zullen wij de gegevensverwerking beëindigen of aanpassen, of u onze rechtmatige redenen tonen waarom wij de gegevensverwerking voortzetten.

14.8. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 AGV)


Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig Artikel 78 AGV.
15. Hoe u deze rechten geldig kunt doen maken

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons Privacy Center: https://www.doctena.com/gdpr

of onze functionaris Gegevensbescherming:

Kemal Webersohn van Webersohn & Scholtz GmbH

Via e-mail [email protected]

of per post:

WS Datenschutz GmbH

Dircksenstraße 51

D-10178 Berlijn16. Wijzigingen voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

juni 2022