Kinderen en volwassenen met autisme worden vaak geconfronteerd met stigmatisering en discriminatie, wat meestal resulteert in onvervulde behoeften op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs, en gemiste kansen om deel te nemen aan het dagelijkse leven van hun gemeenschap. Uit studies blijkt dat bijna tweederde van de kinderen tussen 6 en 15 jaar met autismespectrumstoornissen ooit in hun leven zijn gepest.
De Wereld Autisme Dag wordt elk jaar op 2 april gehouden. Het is een internationaal erkende dag om het publiek meer bewust te maken van de realiteit waarmee mensen met autisme en hun gezinnen worden geconfronteerd. Deze dag brengt wereldwijde autismeorganisaties samen om acceptatie en steun voor mensen met een autismespectrumstoornis te bevorderen. Daarnaast is deze dag ook een gelegenheid om het belang van onderzoek, diagnose en behandeling van autismespectrumstoornissen onder de aandacht te brengen.

Wat is autisme?

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) zijn pervasieve ontwikkelingsstoornissen, gekenmerkt door tekortkomingen in sociale interactie en communicatie, en beperkte en repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. Volgens verschillende studies hebben kinderen met autisme vaak lagere cognitieve en aanpassingsresultaten. Deze verschillen ontwikkelen zich in de loop der tijd en beïnvloeden gebieden van cognitieve, sociale en gedragsontwikkeling.
Ongeveer 30% van de kinderen met autisme heeft een verstandelijke beperking, en ongeveer een derde van de mensen met autisme is stom.

De symptomen van autisme

De belangrijkste symptomen van autismespectrumstoornissen zijn beperkt en repetitief gedrag, geassocieerd met beperkingen in communicatie en sociale interactie. Symptomen van autismespectrumstoornissen die in de vroege kinderjaren beginnen, houden vaak aan tot in de adolescentie en de volwassenheid.

Autisme en cognitieve ontwikkeling

Op de leeftijd van 3 jaar hebben de meeste kinderen hun cognitieve vaardigheden onder de knie. Hun denken wordt complexer, terwijl hun taal- en spraakontwikkeling snel vordert. Kleuters kunnen oorzaak en gevolg begrijpen, problemen oplossen, bepaalde handelingen verklaren en voorspellen die verband houden met een bepaalde mentale toestand, zoals een verlangen of een intentie. Kinderen van dezelfde leeftijd met autisme hebben daarentegen over het algemeen problemen met concentratie, aandacht, overgang, geheugen, organisatie en tijdbeheer.
De spraak- en taalontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis is over het algemeen vertraagd. Als gevolg daarvan zijn deze kinderen meestal gemakkelijk afgeleid, kunnen zij eenvoudige instructies niet opvolgen en gebruiken zij geen oogcontact en gebaren om hun ervaringen te delen (gezamenlijke aandacht).

Controle en emotionele regulering

Driejarigen hebben over het algemeen controle over hun emotionele regulering. Zo hebben zij over het algemeen een goede emotionele controle, tonen zij empathie en genegenheid voor hun vrienden, en uiten zij ook vele andere emoties. Deze kinderen worden steeds zelfstandiger en nieuwsgieriger, kunnen de regels begrijpen en zijn bereid deze op te volgen.
Kinderen met autisme hebben daarentegen meer tijd nodig om deze vaardigheden te ontwikkelen. Kleuters met autisme hebben meestal moeite om hun emotionele reacties onder controle te houden, vooral frustratie. Ze vertonen vaak extreem gedrag zoals agressie, extreme verlegenheid of angst. Bovendien reageren kleuters met autisme zelden op niet-familieleden en is hun scala aan emoties niet erg groot. Tenslotte vermijden zij oogcontact, spelen niet met andere kinderen en genieten niet van hun gezelschap.

De oorzaken van autisme

De meeste studies wijzen erop dat genetica in veel gevallen van autisme een grote rol speelt:
– Ouders die één kind met autisme hebben, hebben een kans van 2-18% op een tweede kind met een autismespectrumstoornis;
– Kinderen van oudere ouders lopen een groter risico om een autismespectrumstoornis te ontwikkelen;
– Als een van de eeneiige tweelingen autisme heeft, heeft de andere dat in 36-95% van de gevallen ook.
Bovendien kunnen bepaalde omgevingsfactoren het risico op het ontwikkelen van een autismespectrumstoornis verhogen bij genetisch vatbare personen. Deze factoren omvatten:
– zwangerschappen met minder dan een jaar verschil;
– Zwangerschaps- en geboortecomplicaties.

Autisme in Europa

Volgens recent onderzoek treft autismespectrumstoornissen ongeveer 1 op de 100 mensen in Europa. Hoewel het aantal gerapporteerde gevallen van autisme de afgelopen 30 jaar aanzienlijk is toegenomen, blijkt uit sommige studies dat autisme minder vaak voorkomt. Deze verschillen in prevalentiecijfers kunnen het gevolg zijn van verschillen in de gebruikte wetenschappelijke methoden, en kunnen ook worden verklaard door het feit dat de enquêtes hoofdzakelijk gebaseerd zijn op een beperkte steekproef van de bevolking van een land, in plaats van op nationale statistieken.
Daarom heeft het programma Autism Spectrum Disorders in the European Union (ASDEU) aanbevelingen gedaan om het onderzoek naar de prevalentie van autisme in Europa te verbeteren.

Behandelingsmogelijkheden voor autisme

Bij regelmatige controles zal uw kinderarts of huisarts screenen op gebieden als spraak, sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling en gedrag. Als de arts in kwestie iets ongewoons in de ontwikkeling van uw kind ontdekt, zal hij of zij u waarschijnlijk doorverwijzen naar een specialist die ervaring heeft met het diagnosticeren van autismespectrumstoornissen.
Voor een zo nauwkeurig mogelijke diagnose ondergaat uw kind een grondig medisch onderzoek, waarbij zijn/haar gedrag langdurig wordt geobserveerd. Tegelijkertijd worden met u en uw partner diepgaande gesprekken gevoerd over uw kind.
Voor een gedetailleerde screening op autismespectrumstoornissen kunt u worden doorverwezen naar een van de volgende specialisten:

    • Een neuropediater
    • Een kinderpsychiater of klinisch kinderpsycholoog
    • Een ontwikkelingspediater
    • Een fysiotherapeut
    • Een audioloog en/of logopedist

Aangezien autisme een spectrum is, betekent dit bovendien dat elk kind zijn eigen behoeften heeft, met name op het gebied van onderwijs. Professionals zoals psychologen, leerkrachten, maatschappelijk werkers en gehoor- en visiespecialisten zullen hun eigen beoordeling doen om te bepalen welke diensten uw kind op school nodig heeft.


Ga terug naar de blog en ontdek andere artikelen.
PS: Met Doctena kunt u gratis online afspraken maken met duizenden artsen in Duitsland, Oostenrijk, België, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.