De boekingsvoorschriften – Soort verzekering

 

 

Boekingsvoorschriften: weer een nieuwe functie voor u.

Hiermee kunt u uw afspraaktypes configureren op basis van specifieke triageregels.

Hier komt u meer te weten over de triageregel Soort verzekering.

 

Opties voor deze regel: Publieke verzekering en Privéverzekering

Beschikbaar voor: Doctena PRO Duitsland

 

Zodra de triageregel Soort verzekering geactiveerd is, kan u de regels voor uw afspraaktypes bepalen. Met die regels kunt u de duur van de consultatie en de minimale en maximale termijn (m.a.w. het tijdsbestek waarin een beschikbare afspraak zichtbaar is voor anderen) bepalen voor privé- en publiekverzekerde patiënten. U kunt ook definiëren of dit afspraaktype kan gereserveerd worden op het patiëntenportaal of door verwijzende artsen.

 

De boekingsvoorschriften – Soort verzekering - Doctena Pro

De boekingsvoorschriften – Soort verzekering – Doctena Pro

Voorbeeld

Een arts heeft het afspraaktype Hooikoorts zodanig geconfigureerd dat alleen de arts zelf een afspraak kan vastleggen voor een publiekverzekerde patiënt. Dat betekent dat een patiënt met een publieke ziekteverzekering geen onlineafspraak kan maken voor dit afspraaktype, net zo min als een verwijzende arts.

De arts heeft geen regel gedefinieerd voor patiënten met een privéverzekering.

Als een patiënt aangeeft dat hij een privéverzekering heeft of als een verwijzende arts of de dokter zelf een afspraak maakt voor een patiënt met privéverzekering, dan geldt de standaardinstelling. De duur van de consultatie voor een privéverzekerde patiënt is 20 minuten. De patiënt kan online boeken, maar ook de dokter zelf of een verwijzende arts.

Vanaf het ogenblik dat de arts een beschikbare afspraak voor dit afspraaktype publiceert, is ze, voor privéverzekerde patiënten en voor verwijzende artsen die op zoek zijn naar dit afspraaktype voor een patiënt met privéverzekering, online zichtbaar vanaf 60 dagen tot 4 uur vóór de afspraak.

 

In eerste instantie zullen de boekingsvoorschriften met de triageregels Patiëntenstatus en Soort verzekering alleen beschikbaar zijn voor Doctena PRO-gebruikers in Duitsland. Later zal de triageregel Patiëntenstatus ook in alle andere landen gebruikt kunnen worden.

Heeft u ideeën voor meer triageregels en regelopties? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

_______

Meer weten over Doctena Pro?

 -> Doctena Pro

Heeft u vragen?

Gelieve contact op te nemen met support@doctena.com