De boekingsvoorschriften – Patiëntenstatus

 

 

Boekingsvoorschriften: weer een nieuwe functie voor u.

Hiermee kunt u uw afspraaktypes configureren op basis van specifieke triageregels.

Hier komt u meer te weten over de triageregel Patiëntenstatus.

Opties voor deze regel: Nieuwe patiënt en Bestaande patiënt

Opgelet: De boekingsregels zijn niet compatibel met de oude integratieplugin van uw Doctena-agenda op de website van de praktijk. Ter herinnering, de nieuwe plugin is beschikbaar in de integratieparameters van Doctena Pro.

 

De boekingsvoorschriften – Patiëntenstatus

De boekingsvoorschriften – Patiëntenstatus – Doctena Pro

 

Zodra de triageregel Patiëntenstatus geactiveerd is, kan u de regels voor uw afspraaktypes bepalen. Met die regels kunt u de duur van de consultatie en de minimale en maximale termijn (m.a.w. het tijdsbestek waarin een beschikbare afspraak zichtbaar is voor anderen) bepalen voor bestaande en nieuwe patiënten. U kunt ook definiëren of dit afspraaktype kan gereserveerd worden op het patiëntenportaal of door verwijzende artsen.

 

Voorbeeld

Een arts heeft het afspraaktype Consultatie zodanig geconfigureerd dat alleen de arts zelf een afspraak kan vastleggen voor een nieuwe patiënt. Dat betekent dat een patiënt die nog nooit op consultatie kwam bij deze dokter geen onlineafspraak kan maken voor dit afspraaktype, net zo min als een verwijzende arts.

De arts heeft geen regel gedefinieerd voor bestaande patiënten.

Als een patiënt aangeeft dat hij een bestaande patiënt is of als een verwijzende arts of de dokter zelf een afspraak maakt voor een bestaande patiënt, dan geldt de standaardinstelling. De duur van de consultatie voor een bestaande patiënt is 20 minuten. De patiënt kan online boeken, maar ook de dokter zelf of een verwijzende arts.

Vanaf het ogenblik dat de arts een beschikbare afspraak voor dit afspraaktype publiceert, is ze, voor patiënten die zich aanmelden als bestaande patiënt en voor verwijzende artsen die op zoek zijn naar dit afspraaktype voor een bestaande patiënt, online zichtbaar vanaf 60 dagen tot 4 uur vóór de afspraak.

 

Heeft u ideeën voor meer triageregels en regelopties? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

_______

Meer weten over Doctena Pro?

 -> Doctena Pro

Heeft u vragen?

Gelieve contact op te nemen met support@doctena.com